Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

V sektorju načrtujemo in vodimo dvostransko gospodarsko sodelovanje Slovenije z državami Vzhodne Evrope, Južnega Kavkaza in Srednje Azije (Rusko federacijo, Ukrajino, Moldavijo, Belorusijo, Kazahstanom, Kirgizijo, Uzbekistanom, Turkmenistanom, Tadžikistanom, Armenijo, Gruzijo in Azerbajdžanom), Afrike, Azije, Bližnjega in Srednjega vzhoda ter Turčije.

Analiziramo dvostransko gospodarsko sodelovanje z drugimi državami in oblikujemo predloge za njegovo poglabljanje. V sodelovanju s predstavništvi Slovenije v tujini in pristojnimi institucijami nudimo pomoč slovenskim podjetjem pri vstopanju na tuje trge, vključno z ugotavljanjem poslovnih priložnosti, in pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva s ciljem povečevanja slovenskega izvoza in doseganja njegove večje geografske raznovrstnosti. Z namenom spodbujanja internacionalizacije sodelujemo pri pobudah za širjenje mreže častnih konzulov.

Usklajujemo in pripravljamo obiske gospodarskih delegacij, ki spremljajo najvišje državne predstavnike Slovenije na obiskih v tujini, in sodelujemo pri izvedbi obiskov tujih gospodarskih delegacij, ki spremljajo najvišje predstavnike tujih držav ob obiskih v Sloveniji. Sodelujemo tudi pri organizaciji poslovnih konferenc in seminarjev ob robu teh obiskov, poleg tega pa izvajamo tudi nadaljnje aktivnosti, povezane z že opravljenimi obiski gospodarskih delegacij.

Sodelujemo pri pripravi predlogov in izvedb skupinskih sejemskih nastopov podjetij v tujini, spodbujamo širjenje mreže slovenskih poslovnih klubov ter sodelujemo pri promociji in trženju Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije z namenom čim večjega števila tujih neposrednih investicij v Sloveniji.

Pripravljamo zasedanja mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje Slovenije z državami, s katerimi je dogovorjena taka oblika sodelovanja. Odgovorni smo tudi za pripravo mednarodnih sporazumov s področja dvostranskih gospodarskih odnosov.