Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za operativno izvajanje in storitveni center skrbimo za vzdrževanje in razvoj sistema kontrole pristopa in evidence prisotnosti, načrtujemo nabavo in vzdrževanje osnovnih sredstev informacijske tehnologije, vzdržujemo informacijsko in komunikacijsko strojno opremo ter programsko opremo na računalnikih in strežnikih ter lokalni mreži, izvajamo sistemsko podporo, koordiniramo izvajanje popravil strojne opreme, skrbimo za področje stacionarne IP-telefonije ter upravljamo videokonferenčne sisteme.

Za urejanje strokovnih vprašanj na področju tehnologije upravljanja informacijsko-komunikacijskih sistemov državne uprave sodelujemo v operativni delovni skupini, ki deluje v okviru Sveta za razvoj informatike v državni upravi.

Izvajamo ukrepe in postopke varovanja informacij v informacijskih sistemih in zaposlenim zagotavljamo pomoč pri uporabi aplikacij.

Pripravljamo tehnične specifikacije za sektorsko specifične aplikacije, koordiniramo delo izvajalcev/vzdrževalcev informacijskih sistemov in zagotavljamo pomoč pri uporabi sektorsko specifičnih aplikacij.

Skrbimo za informacijsko opremljenost ministrstva in uporabnikov, vodimo evidenco opreme informacijske tehnologije ter zagotavljamo informacijsko podporo pri popisu osnovnih sredstev.