Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za šport otrok in mladine opravljamo naloge, ki so v javnem interesu in so namenjene zagotavljanju pogojev, da se otroci in mladina več in bolj kakovostno ukvarjajo s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja.

Skupaj z deležniki pripravljamo vsebinske zasnove in ukrepe za razvoj telesnih in gibalnih sposobnosti otrok in mladine. Pripravljamo in izvajamo nove, privlačne športno-gibalne programe za gibalno aktivacijo otrok in mladine. Razvijamo in krepimo model povezovanja šol pri izvajanju prostočasnih programov športne vzgoje otrok in mladine s športnimi društvi, ki ponujajo celovite športne programe. Spodbujamo in razvijamo sistem spodbud za športno nadarjene šolarje (podpora pri usklajevanja šolskih in športnih obveznosti, štipendiranje). Ukvarjamo se z vodenjem projektov kohezijske politike Evropske unije in sodelujemo pri pripravi nacionalnih programov in akcijskih načrtov, ki jih pripravljajo druga ministrstva za področje športa in gibalnih dejavnosti otrok in mladine.