Skoči do osrednje vsebine

Teme in projekti Ministrstva za solidarno prihodnost

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Teme

 • Dolgotrajna oskrba

  Ključni izzivi dolgotrajne oskrbe in pilotni projekti

 • Varstvo oseb s posebnimi potrebami

  Institucionalno varstvo odraslih, varstveno delovni centri, zavodi za usposabljanje, duševno zdravje, posebni zavodi, družinski pomočnik, vdc, cudv

 • Domovi za starejše

  Domovi za starejše izvajajo storitev institucionalnega varstva, ki obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se starejšim nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, varstvo, organizirana prehrana in zdravstveno varstvo. Izvajajo tudi pomoč posamezniku in družini na domu ter naloge, ki obsegajo priprave okolja, družine in posameznikov na starost.

 • Stanovanjska politika

  Stanovanjska politika zadeva široko in kompleksno področje stanovanjske problematike, od najemnih razmerij, stanovanjske gradnje do nepremičninskega trga.

 • Upravljanje v večstanovanjskih stavbah

  Upravljanje večstanovanjske stavbe zajema sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe.

Projekti