Skoči do osrednje vsebine

Teme in projekti Ministrstva za solidarno prihodnost

Reorganizacija vlade

Ministrstvo za solidarno prihodnost je pristojno za delovno področje dolgotrajne oskrbe, stanovanjske politike, razvijanja in promocije modelov lastništva zaposlenih in participativnega upravljanja v podjetjih, udeležbe delavcev pri dobičku in ostalih politik ekonomske demokracije.

Teme

  • Stanovanjska politika

    Stanovanjska politika zadeva široko in kompleksno področje stanovanjske problematike, od najemnih razmerij, stanovanjske gradnje, do nepremičninskega trga.

  • Nepremičninske evidence

    Podatki o fizičnih lastnostih nepremičnin v Republiki Sloveniji, ki jih vodi Geodetska uprava, so zbrani v katastru nepremičnin, evidenci državne meje, registru prostorskih enot, registru naslovov in zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture.

Projekti