Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za dovoljenja vodimo upravne postopke izdaje gradbenih in uporabnih dovoljenj za objekte državnega pomena, izdajamo dovoljenja v integralnih postopkih za objekte z vplivi na okolje in celovita dovoljenja. Vodimo upravne postopke izdaje predodločb za objekte državnega pomena in objekte z vplivi na okolje. Zagotavljamo normativne pogoje za kvalitetno in varno gradnjo ter svetujemo investitorjem. 

Teme

  • Graditev

    Graditev vključuje projektiranje, dovoljevanje in gradnjo objektov, to je stavb, gradbeno inženirskih objektov ali drugih gradbenih posegov. Objekt je narejen z gradbenimi, zaključnimi gradbenimi ali inštalacijskimi deli in je sestavljen iz gradbenih proizvodov, proizvodov ali naravnih materialov, skupaj s trajno vgrajenimi inštalacijami in napravami.