Skoči do osrednje vsebine

Sektor za dovoljenja vodi upravne postopke izdaje gradbenih in uporabnih dovoljenj za objekte določene z Gradbenim zakonom ter objekte z vplivi na okolje, za katere je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja (integralni postopek).

Sodelujemo v združenih postopkih izdaje celovitih dovoljenj po določbah Zakona o urejanju prostora in združenih postopkih izdaje okoljevarstvenega dovoljenja in integralnega gradbenega dovoljenja po določbah Zakona o varstvu okolja. Zagotavljamo normativne pogoje za kvalitetno in varno gradnjo ter svetujemo investitorjem.

Teme

  • Graditev

    Graditev vključuje projektiranje, dovoljevanje in gradnjo objektov, to je stavb in gradbeno inženirskih objektov. Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov, proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami, ki jih objekt potrebuje za svoje delovanje. Objekt je povezan s tlemi, če je temeljen ali s pomočjo gradbenih del povezan s tlemi na stalno določenem mestu in ga ni mogoče premakniti ali odstraniti brez škode za njegovo bistvo. Za objekt se štejeta tudi začasni objekt in grajeni objekt na drevesu, ki je namenjen opravljanju dejavnosti.