Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo opravljamo naloge, s katerimi zagotavljamo izvajanje dejavnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Med drugim skrbimo tudi za zagotavljanje posebnih pravic za pripadnike narodnih manjšin in etničnih skupnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva. Pod našo pristojnost spada tudi osnovnošolsko glasbeno izobraževanje.

Področja

 • Predšolska vzgoja

  Javni vrtci, zasebni vrtci, varstvo na domu, Kurikulum za vrtce, prosta mesta v vrtcih, dnevni in poldnevni programi, vzgojno-varstvena družina, normativi o številu otrok in pedagogov

 • Osnovnošolsko izobraževanje

  Programi in učni načrti v osnovni šoli, nacionalno preverjanje znanja, šola v naravi, šolska prehrana, o osnovni šoli, šolski koledar za osnovne šole

 • Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

  Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje in srednješolsko izobraževanje za otroke s posebnimi potrebami, strokovni centri za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, prevozi za otroke s posebnimi potrebami, pravice staršev otrok s posebnimi potrebami

Sektorji direktorata

 • Sektor za predšolsko vzgojo

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

  Masarykova cesta 16
  1000 Ljubljana

 • Sektor za osnovno šolstvo

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

  Masarykova cesta 16
  1000 Ljubljana

 • Sektor za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

  Masarykova cesta 16
  1000 Ljubljana

Okrožnice za osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole in za zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami