Skoči do osrednje vsebine

Kako izboljšati učne dosežke pri matematiki in naravoslovju

V Eurydice Slovenija so februarja 2023 objavili prevod osrednjega dela mednarodnega poročila Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools (Izboljševanje učnih dosežkov in motivacije za učenje matematike in naravoslovja v šoli), ki ga je pripravilo matično omrežje Eurydice. Publikacija je zasnovana na podlagi rezultatov mednarodnih raziskav TIMSS in PISA ter podatkov o nacionalnih politikah in zakonodaji, povezanih z evropskimi izobraževalnimi sistemi. Ugotovitve potrjujejo, da na raven matematične in naravoslovne pismenosti odločilno vplivajo pravočasna učna podpora, specializirano usposabljanje učiteljev in sistematično spremljanje dosežkov učencev.

Raven matematične in naravoslovne pismenosti v državah Evropske unije je med mladimi zaskrbljujoče nizka. Tako namreč kažejo mednarodne raziskave dosežkov učencev (PISA 2018, TIMSS 2019): velik delež 15-letnikov, okoli 23 odstotkov, namreč ne dosega niti osnovne ravni matematične in naravoslovne pismenosti, pri čemer je med njimi velik delež socialno in ekonomsko prikrajšanih učencev.

V Eurydice so se odločili, da pripravijo pregled politik in ukrepov na področju poučevanja matematike in naravoslovja v državah Evropske unije oziroma ugotovijo, kako si v različni evropskih izobraževalnih sistemih prizadevajo, da bi okrepili motivacijo učencev, izboljšali dosežke in pomagali tistim, ki zaostajajo pri matematiki in naravoslovju. Na podlagi kvalitativnih podatkov Eurydice o nacionalnih politikah in zakonodaji, ki vključujejo 39 evropskih izobraževalnih sistemov, ter kvantitativnih podatkov iz anket o ocenjevanju učencev je nastalo poročilo Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools (Izboljševanje učnih dosežkov in motivacije za učenje matematike in naravoslovja v šoli).

Poročilo prinaša ugotovitve, ki bi lahko prispevale k razmisleku o izboljšavah v izobraževanju. Tako se je denimo izkazalo, da je v sistemih izobraževanja, v katerih izvajajo učno pomoč med rednim poukom (in ne samo po pouku), pogosto manjši odstotek učencev z nizkimi učnimi dosežki pri matematiki in naravoslovju, da je v državah z nacionalnimi preizkusi znanja iz matematike običajno manj učencev, ki ne dosegajo osnovne ravni matematične pismenosti, in da je več časa, namenjenega učenju matematike ali naravoslovja v nižjem sekundarnem izobraževanju, skupaj z ukrepi pomoči učencem z učnimi težavami med rednim poukom premo sorazmerno z manjšim številom učencev z nizkimi učnimi dosežki. Med drugim navajajo tudi podatek, da v šolah primanjkuje učiteljev matematike in naravoslovja, priložnosti za stalni profesionalni razvoj na teh področjih pa ni dovolj, s čimer se soočamo tudi v Sloveniji.

V slovenski enoti omrežja Eurydice so povzetek poročila z osrednjimi spoznanji prevedli v slovenščino in mu dodali še nekatere podatke, povezane s slovenskim izobraževalnim sistemom, o čemer so tudi poročali na svoji spletni strani. Besedilo Izboljševanje učnih dosežkov in motivacije za učenje matematike in naravoslovja v šoli. Ugotovitve poročila Eurydice z nacionalnimi poudarki, objavljeno februarja 2023, je dostopno na povezavi https://www.eurydice.si/publikacije/Izboljsevanje-ucnih-dosezkov-in-motivacije-za-ucenje-matematike-in-naravoslovja-v-soli-SI-UG.pdf.

Vabljeni k branju!