Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Nacionalni center za upravljanje prometa (NCUP) je bil ustanovljen leta 2016. V centru trenutno izvajamo postopek integracije upravljanja prometa, ki bo izveden predvidoma leta 2021, ko bo v centru dokončno v celoti vzpostavljen informacijski sistem, potreben za opravljanje nalog. Pri tem smo pristojni za nadzor, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti za upravljanje prometa na državni ravni v rednih in izrednih primerih, kar vključuje tudi odločanje o potrebnih ukrepih, denimo o začasni omejitvi ali preusmeritvi prometa, zaporah cest.

Pristojni smo za pridobivanje podatkov o lokalnih ukrepih od vseh upravljavcev cest, za spremljanje ukrepov in predlaganje njihovih sprememb oziroma odločanje o uskladitvah medsebojnih pristojnosti vseh subjektov, ki sodelujejo pri izvajanju dejavnosti NCUP. Sodelujemo pri mednarodnem načrtovanju in upravljanju prometa, zbiramo vse razpoložljive podatke o stanju državnih cest in prometa na njih na enem mestu ter izvajamo njihovo analizo in obdelavo, obveščamo centre za obveščanje in druge pristojne službe o večjih nesrečah in nevarnosti za nastanek večje nesreče. Obveščamo tudi javnost o stanju državnih cest in prometu na njih. 

Zavzemamo se za zagotavljanje celovitega in centraliziranega upravljanja prometa na trajnostni način, za zagotavljanje mobilnosti in dostopnosti, krepitev prometne varnosti, učinkovito rabo energije ter zagotavljanje prometnih informacij v realnem času.

S takšno vizijo celovitega upravljanja prometa na trajnostni način uresničujemo cilje Republike Slovenije:

 • omogočiti dostopnost in izmenjavo informacij o prometu v realnem času za uporabnike in upravljavce prometnih sistemov ter projekcije prometa v prihodnosti;
 • zmanjšati odzivni čas od nastanka izrednega dogodka do objave v nacionalni točki za dostop do prometnih podatkov;
 • zagotoviti zaupanje v verodostojnost objavljenih podatkov in informacij ter imeti nadzor nad storitveno verigo informiranja v prometu do končnega uporabnika;
 • zagotoviti analize učinkovitosti prometnih sistemov lastnikom in upravljavcem prometnih sistemov;
 • zmanjšati zastoje v cestnem prometu;
 • izboljšati prometno varnost;
 • skrajšati potovalne čase;
 • zmanjšati porabo energije;
 • zmanjšati ogljični odtis.

Projekti

 • C-ROADS Slovenija

  Zaključen

  C-Roads Slovenija je pilotni projekt uvajanja kooperativnih inteligentnih transportnih sistemov (C-ITS) za prenos informacij v realnem času.

 • C-ROADS Slovenija 2

  V teku

  C-Roads Slovenija 2 je naslednik projekta C-Roads Slovenija, pilotnega projekta uvajanja kooperativnih inteligentnih transportnih sistemov (C-ITS) za prenos informacij v realnem času.

 • CROCODILE 2

  Zaključen

  Namen projekta je izboljšanje prometnih in transportnih razmer preko implementacije mednarodno usklajenih ITS na koridorskem cestnem omrežju.

 • Namen vzpostavitve NCUP je zagotavljanje celovitega upravljanja prometa na trajnostni način z zagotavljanjem prometnih informacij v realnem času.