Skoči do osrednje vsebine

CROCODILE 2 (partnerski projekt)

Namen projekta je izboljšanje prometnih in transportnih razmer preko implementacije mednarodno usklajenih ITS na koridorskem cestnem omrežju.

Projekt je namenjen sofinanciranju aktivnosti na področju sistemov za nadzor in vodenje prometa, izmenjavi prometnih informacij ter zagotavljanju informacij uporabnikom. Upravičenec je Ministrstvo za infrastrukturo, izvedbeno telo je DARS d.d., ki tudi zagotavlja lastno udeležbo za izvedbo aktivnosti. S strani Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) so sofinancirane aktivnosti, ki jih DARS izvaja na področju sistemov za nadzor in vodenje prometa (obnova elektro strojne opreme, montaža avtomatskih števcev prometa s klasifikacijo vozil, obveščanje o stanju prometa). V sklopu CROCODILE 3 se bo izvedla centralizacija sistemov za vizualizacijo prometnih razmer in nadgradnja nadzornih centrov.

Iskalnik