Skoči do osrednje vsebine

V Direktoratu za kopenski promet opravljamo strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na razvoj, investicije in varnost na področju cest, cestninskega sistema v Republiki Sloveniji ter vzdrževanja in upravljanja cestne infrastrukture. Izvajamo tudi naloge s področij cestnega prometa in logistike ter železnic in žičnic.

Med drugim skrbimo za izvajanje strategije razvoja prometa javne prometne infrastrukture, usklajevanje prometnih povezav s sosednjimi državami in v okviru Evropske unije, spremljamo stanje prometne infrastrukture, gibanja prometnih tokov, aktivnosti in trende na področju evropske prometne politike.

Pristojni smo za uvajanje in spodbujanje inteligentnih prometnih sistemov, namenjenih predvsem učinkovitemu obveščanju udeležencev v prometu ter izboljšanju prometne varnosti. Spremljamo tudi podatke o prometu in prometnih tokovih ter analize na podlagi dejanskih podatkov iz infrastrukture.

Ob vsem naštetem zagotavljamo tudi optimizacijo infrastrukture glede na možne multimodalne povezave, pripravo zakonskih podlag za izvajanje notranjega in mednarodnega cestnega prevoza potnikov in blaga ter dokumentov s področja cestnega prometa, logistike in intermodalnih prevozov, izvajanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, opravljanje upravnih in strokovnih nalog, ki se nanašajo na področje varnosti prometa vozil, voznikov, prometnih pravil, obratovanja žičniških naprav in smučišč, izdajo pooblastil za opravljanje strokovnih tehničnih pregledov žičniških naprav, podeljevanje koncesij za gradnjo žičniških naprav in izdajo pooblastil vodjem obratovanja žičniških naprav, sodelovanje pri pripravi zakonodaje Evropske unije in njen prenos v pravni red Republike Slovenije, sodelovanje v mednarodnih organizacijah in združenjih s področja prometne infrastrukture ter prevoza potnikov in blaga. Odgovorni smo tudi za zagotavljanje zakonodajne podlage za razvoj javne železniške infrastrukture. 

 

Organizacijske enote direktorata