GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Direktoratu za kopenski promet opravljamo strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na razvoj, investicije in varnost na področju cest, cestninskega sistema v Republiki Sloveniji ter vzdrževanja in upravljanja cestne infrastrukture. Izvajamo tudi naloge s področij cestnega prometa in logistike ter železnic in žičnic.

Med drugim skrbimo za izvajanje Strategije razvoja prometa javne prometne infrastrukture, usklajevanje prometnih povezav s sosednjimi državami in v okviru Evropske unije, spremljanje stanja prometne infrastrukture, trendov gibanja prometnih tokov, aktivnosti in trendov na področju evropske transportne politike.

Prav tako smo pristojni za uvajanje in spodbujanje inteligentnih prometnih sistemov, namenjenih predvsem učinkovitemu obveščanju udeležencev v prometu ter izboljšanju prometne varnosti. Spremljamo tudi podatke o prometu in prometnih tokovih ter analize na osnovi dejanskih podatkov iz infrastrukture.

Ob vsem naštetem pa zagotavljamo še optimizacijo infrastrukture glede na možne multimodalne povezave, pripravo zakonskih podlag za izvajanje notranjega in mednarodnega cestnega prevoza potnikov in blaga ter dokumentov s področja cestnega prometa, logistike in intermodalnih prevozov, izvajanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, opravljanje upravnih in strokovnih nalog, ki se nanašajo na področje varnosti prometa vozil, voznikov, prometnih pravil, obratovanja žičniških naprav in smučišč, izdajo pooblastil za opravljanje strokovno tehničnih pregledov na žičniških napravah, podeljevanje koncesij za gradnjo žičniških naprav ter izdaja pooblastil vodjem obratovanja žičniških naprav, sodelovanje pri pripravi zakonodaje Evropske unije in njen prenos v pravni red Republike Slovenije, sodelovanje v mednarodnih organizacijah in združenjih s področja prometne infrastrukture ter prevoza potnikov in blaga. Prav tako smo zadolženi za zagotavljanje zakonodajne podlage za razvoj javne železniške infrastrukture. 

Organizacijske enote direktorata