Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za cestni promet smo odgovorni za nemoteno in učinkovito izvajanje cestnega prevoza. Pripravljamo zakonske podlage za izvajanje notranjega in mednarodnega cestnega prevoza potnikov in blaga ter dokumentov s področja cestnega prometa, logistike in intermodalnih prevozov.

V delovno področje oddelka sodi tudi sodelovanje s pristojnimi zbornicami in združenji ter nevladnimi organizacijami s področja prometa pri iskanju praktičnih rešitev v smislu zmanjševanja administrativnih ovir in večje učinkovitosti. V področje mednarodnega sodelovanja spada usklajevanje in sklepanje mednarodnih pogodb in njihova implementacija v okviru rednih sestankov mešanih komisij (skupnih odborov).

Področja dela

  • Prevoz potnikov in blaga

    Za opravljanje dejavnosti notranjega in mednarodnega cestnega prevoza je potrebno pridobiti ustrezna dovoljenja. Področje notranjega in mednarodnega cestnega prevoza blaga in potnikov v Republiki Sloveniji ureja Ministrstvo za infrastrukturo.