Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za vozila, voznike in varnost cestnega prometa skrbimo za nemoteno in učinkovito izvajanje ter pripravo zakonskih podlag za vse subjekte na področju vozil, voznikov in varnosti v cestnem prometu. Naša odgovornost je zagotoviti ustrezne predpise in smernice, ki omogočajo varno in urejeno delovanje ter prometno varnost na cestah.

V delovno področje sektorja spada tudi urejanje pogojev za dajanje motornih in priklopnih vozil na trg, njihovo registracijo v cestnem prometu. Poleg tega se ukvarjamo s postavljanjem pogojev za delovanje tehničnih služb, strokovnih in registracijskih organizacij ter vzdrževanjem zbirke podatkov o vozilih. Naša prednostna naloga je zagotoviti večjo varnost v prometu s spodbujanjem udeležencev k odgovornemu ravnanju, spoštovanju predpisov ter ozaveščanju o pomenu prometne varnosti. Prizadevamo si tudi za zagotavljanje varnejših vozil in izboljšanje cestne infrastrukture.

Področja dela

  • Tehnični pregled in registracija vozil

    V Republiki Sloveniji imajo uporabniki motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu pravico uporabljati registrirana vozila. Zavezanci, torej fizične ali pravne osebe, na katere je vozilo registrirano, pravico do uporabe registriranega vozila pridobijo s plačilom letne dajatve za registrirano vozilo.

  • Varnost v cestnem prometu

    Prometna varnost je eden najpomembnejših vidikov cestnega prometa. Od stopnje varnostni prometa na cesti je odvisna kakovost življenja vseh državljank in državljanov.