Skoči do osrednje vsebine

Izvajamo strokovne naloge na področjih socialne ekonomije ter sodelujemo z resornimi ministrstvi pri pripravi zakonskih podlag, strategij in ukrepov na teh področjih.

Spremljamo delovanje in razvoj socialnega podjetništva ter vodimo evidenco socialnih podjetij. Izvajamo tudi javne razpise, s katerimi spodbujamo delovanje in razvoj socialnega podjetništva.

Ključne politike na področju socialnega podjetništva oblikuje Svet za socialno ekonomijo, ki ga imenuje vlada. Svet sestavljajo predstavniki ministrstev, socialnih podjetij, zadrug, invalidskih podjetij, zaposlitvenih centrov, združenj lokalnih skupnosti, socialnih partnerjev in strokovnih ustanov s področja socialne ekonomije.