Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Izvajamo strokovne naloge na področjih socialne ekonomije ter sodelujemo z resornimi ministrstvi pri pripravi zakonskih podlag, strategij in ukrepov na teh področjih.

Spremljamo delovanje in razvoj socialnega podjetništva ter vodimo evidenco socialnih podjetij. Izvajamo tudi javne razpise, s katerimi spodbujamo delovanje in razvoj socialnega podjetništva.

Ključne politike na področju socialnega podjetništva oblikuje Svet za socialno ekonomijo, ki ga imenuje vlada. Svet sestavljajo predstavniki ministrstev, socialnih podjetij, zadrug, invalidskih podjetij, zaposlitvenih centrov, združenj lokalnih skupnosti, socialnih partnerjev in strokovnih ustanov s področja socialne ekonomije.

Socialno podjetništvo opredeljujemo kot trajno opravljanje podjetniške dejavnosti, pri čemer ustvarjanje dobička ni glavni cilj, marveč je to doseganje družbenih učinkov. Socialna podjetja poslujejo na vseh področjih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, ki krepijo družbeno solidarnost, sodelovanje ljudi, sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih izzivov, spodbujajo socialne inovacije, dodatno ponudbo izdelkov in storitev v javnem interesu ter omogočajo nove možnosti zaposlovanja in socialno vključenost in poklicno integracijo ranljivih skupin ljudi na trgu dela.