Skoči do osrednje vsebine

Mesec znanosti 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport letos že peto jesen zapored organizira niz dogodkov, povezanih s predstavitvijo, delom, uspehi in promocijo slovenske znanosti in raziskovanja. Mesec znanosti se bo tudi v 2020 raztezal od oktobra do konca decembra.

Mesec znanosti 2020 ima prav posebno vlogo, zaradi številnih dejavnikov, ki vplivajo na pomen in vlogo znanosti v slovenski, evropski in globalni družbi. Soočeni smo s stanjem in posledicami pandemije COVID-19, kjer znanost že igra in bo tudi v  prihodnje igrala ključno vlogo pri naslavljanju in razreševanju temeljnih zdravstvenih, socialnih, gospodarskih in družbenih izzivov. Zaključek leta 2020 hkrati predstavlja tudi iztek aktualne Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020, zato smo tako na ravni javno-političnega odločanja kot v raziskovalni skupnosti pred nalogo dogovora o prioritetah raziskovalno-inovacijske strategije za naslednje 10-letno obdobje.

Začetek leta 2021 predstavlja pomemben mejnik tudi na ravni EU, saj pomeni pričetek delovanja novega okvirnega programa Obzorje Evrope in delovanja ostalih instrumentov večletnega finančnega okvira, ki skupaj predstavljajo pomemben vir javno-finančnih vlaganj v znanost. Druga polovica leta 2021, ko bo Republika Slovenija predsedovala Svetu EU predstavlja poseben izziv in priložnost za krepitev slovenske vloge in znanja na ravni EU. Dogodki meseca znanosti bodo ustrezno zrcalili aktualne prioritete in prihajajoče izzive na področju znanosti v letu 2021, zato bodo številni dogodki tematsko obarvani s predstavitvijo izhodišč raziskovalno-inovacijske strategije 2021–2030.

Osrednji dogodek ostaja podelitev za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje Ambasador znanosti Republike Slovenije v letu 2020. V okviru dogodkov mesca znanosti 2020 bomo združili prizadevanja tudi z dogodki, ki se organizirajo v okviru Evropske noči raziskovalcev 2020.

Posebno mesto bomo namenili tudi različnim nacionalnim predstavitvenim dogodkom za okvirni program Obzorje Evropa, kjer se bodo deležniki in potencialni upravičenci seznanili z novo strukturo in prioritetami programa, vsebinskimi opisi in usmeritvami t.i. misij, ustrezno organiziranostjo nacionalnih kontaktnih oseb ter identificirali priložnosti za nadaljnjo krepitev znanosti in inovacij v Sloveniji.

Načrtovani dogodki za leto 2020, o katerih bodo kmalu na voljo tudi dodatne informacije:

  1. Serija spletnih seminarjev Mlade akademije (19. - 22. oktober 2020; spletni dogodki)
  2. Evropska noč raziskovalcev - Humanistika, to si ti (28. oktober - 27. november 2020; spletni dogodki)
  3. Evropska noč raziskovalcev - Noč ima svojo moč (27. november 2020; spletni dogodki)
  4. Podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (1. december 2020, 2. program RTV SLO, 20.00-21.15)
  5. Raziščimo Obzorje Evropa (7. in 8. december 2020, spletni dogodki)
  6. Spletna delavnica ERC (10. december, spletni dogodek)
  7. 5. Simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini (21. - 22. december 2020; spletni dogodek)