Skoči do osrednje vsebine

Presoja vplivov na kulturno dediščino

Ministrstvo za kulturo, velika sejna soba
Na Ministrstvu za kulturo je 7. 11. 2019 potekalo izobraževanje o presoji vplivov na kulturno dediščino v postopkih priprave programov in prostorskih aktov. Podrobno so bile predstavljene vsebine publikacij Presoja vplivov na kulturno dediščine – Izhodišča in Presoja vplivov na kulturno dediščino – Priročnik, ki ju je Ministrstvo za kulturo objavilo na spletu l. 2019.

Predstavljeni so bili teoretična in analitična izhodišča ter pravni okvir področja presoje vplivov programov, planov in načrtov na kulturno dediščino ter posamezne faze celovite presoje vplivov na okolje in vsebine okoljskega poročila z vidika vpliva na kulturno dediščino. Predstavitve so pripravili predavatelji Metka Jug, Locus d.o.o., dr. Aleš Mlakar, Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar s.p. ter Maja Jeglič, Helena Štih in Barbara Mlakar iz Ministrstva za kulturo.

Dogodek, ki je bil namenjen strokovnjakom za varstvo in ohranjanje kulturne dediščine, zaposlenim na občinah, izdelovalcem okoljskih poročil, pripravljavcem in izdelovalcem planov ter drugim deležnikom vključenim v pripravo, presojo in sprejetje planov, je bil dobro zelo obiskan, zato Ministrstvo za kulturo načrtuje izvedbo izobraževanj na temo presoje vplivov na kulturno dediščino tudi v prihodnje.