Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za seznanitev s podatki v Vizumskem informacijskem sistemu (VIS) v Sloveniji

VIS je skupni vizumski informacijski sistem držav članic schengenskega sporazuma, ki je pričel delovati 11. oktobra 2011. Sistem je namenjen hitrejšemu, preglednejšemu in varnejšemu vizumskemu postopku. Za sam postopek to dodatno pomeni, da mora predstavništvo, ki vodi postopek, stranki na podlagi Uredbe (ES) 810/2009 in Uredbe (ES) 767/2008 ob oddaji vloge zajeti tudi vseh 10 prstnih odtisov. Odtisi se hranijo 5 let na skupnem strežniku držav članic v Strasbourgu.

Način izvedbe

Vsaka stranka ima pravico do vpogleda, spremembe ali izbrisa podatkov iz VIS. Izpolnite spodnji obrazec in ga pošljite na v obrazcu naveden naslov.

Več informacij o VIS je dostopnih na spletni strani Evropske komisije (v angleščini). Informacije o nadzoru nad obdelavo podatkov v VIS so dostopne na spletni strani Informacijske pooblaščenke.

Vloga