Skoči do osrednje vsebine

Vložitev predloga za napredovanje v naziv strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja

Ravnatelj lahko vloži predlog kadarkoli, ko meni, da je strokovni delavec izpolnil vse pogoje za vložitev predloga za  napredovanje v naziv. Ko ravnatelj ne predlaga napredovanja strokovnega delavca, lahko strokovni delavec predlog za napredovanje vloži sam.

Predlog za napredovanje v naziv

Ravnatelj lahko vloži predlog na spodnjem obrazcu tekom celega leta v soglasju s strokovnim delavcem.

Strokovni delavec lahko sam vloži predlog na spodnjem obrazcu v mesecu februarju, juniju ali novembru.

Predlog se lahko vloži osebno (v vložišču ministrstva) ali po pošti s pripisom naslova: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

Kot datum vložitve predloga se šteje dan prispetja predloga za napredovanje na ministrstvo, pri priporočeno oddani pošti pa dan, ko je bila pošiljka oddana na pošto.

Obvezne priloge predloga za napredovanje v naziv

V primeru da predlog vloži ravnatelj za strokovnega delavca:

  • Za napredovanje v naziv mentor je obvezna priloga k obrazcu za ravnatelja mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oz. andragoškega zbora o predlogu za napredovanje.
  • Za napredovanje v naziv svetovalec, ravnatelj poleg mnenja vzgojiteljskega, učiteljskega oz. andragoškega zbora o predlogu za napredovanje priloži še fotokopije dokazil o dodatnem strokovnem delu.
  • Za napredovanje v naziv svetnik je potrebno poleg mnenja vzgojiteljskega, učiteljskega oz. andragoškega zbora o predlogu za napredovanje priložiti fotokopije dokazil o dodatnem strokovnem delu in tudi fotokopije dokazil o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju.

V primeru, da predlog vloži strokovni delavec sam, so obvezne priloge obrazca za strokovnega delavca:

  • ocena delovne uspešnosti, ki jo oblikuje ravnatelj,
  • mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oz. andragoškega zbora o predlogu za napredovanje,
  • fotokopije dokazil o opravljenem dodatnem strokovnem delu,
  • fotokopije dokazil o nadaljnjih izobraževanjih in usposabljanjih.
    Navedene priloge so potrebne, ne glede na to, za kateri naziv se vlaga predlog za napredovanje. Strokovni delavec lahko sam vloži predlog za napredovanje le v mesecu februarju, juniju in novembru.

Dodatne informacije v zvezi z napredovanjem so dostopne na spletni strani Napredovanje v nazive strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.