Skoči do osrednje vsebine

Vloga za izvajanje rejniške dejavnosti kot poklic

Rejnica oziroma rejnik, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje in želi izvajati rejniško dejavnost kot poklic, vloži vlogo na predpisanem obrazcu na krajevno pristojnem centru za socialno delo.