Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti

Vsak, ki želi postati rejnica oziroma rejnik, vloži vlogo na predpisanem obrazcu na krajevno pristojnem centru za socialno delo.

Vsak, ki želi postati rejnica oziroma rejnik, vloži vlogo na predpisanem obrazcu na krajevno pristojnem centru za socialno delo.