Skoči do osrednje vsebine

Usposabljanje in pridobitev službene izkaznice za nadzornika na smučišču

Program usposabljanja in izpopolnjevanja

Za pridobitev pooblastila za delo nadzornika na smučišču je potrebno opraviti strokovno usposabljanje in preizkus usposobljenosti. Pooblastilo velja štiri leta, za njegovo podaljšanje se je potrebno vsaka štiri leta udeležiti izpopolnjevalnega programa.

Izvajanje programov in preizkus usposobljenosti

Programa usposabljanja in izpopolnjevanja ter preizkus usposobljenosti za nadzornika na smučišču izvajamo na Policijski akademiji Generalne policijske uprave.

Razpis za osnovni program usposabljanja in razpis za program izpopolnjevanja sta objavljena 60 dni pred začetkom usposabljanja. Glede na vremenske razmere ima izvajalec pravico spremeniti datume usposabljanja, o čemer obvesti kandidata vsaj sedem dni pred začetkom usposabljanja. Kandidati se prijavijo na program usposabljanja ali program izpopolnjevanja za nadzornika na smučišču s prijavnico, ki je del razpisa.

Kandidati se prijavijo na usposabljanje pri izvajalcu najmanj 30 dni pred začetkom usposabljanja. O kraju in terminu usposabljanja izvajalec obvesti kandidata vsaj sedem dni pred začetkom usposabljanja. Datum opravljanja preizkusa usposobljenosti določi izvajalec. Termine in obrazec prijavnice za preizkus znanja objavi izvajalec na svoji spletni strani. Kandidat se za preizkus znanja prijavi pri izvajalcu, ki zagotavlja možnost sprejemanja prijave za preizkus znanja tudi po elektronski pošti.

Pridobitev službene izkaznice

Nadzornik na smučišču pridobi pravico opravljati zakonske naloge na podlagi izdane službene izkaznice. Izda jo Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi vloge za pridobitev oziroma zamenjavo službene izkaznice nadzornika na smučišču, ki jo prosilec izpolnjeno in podpisano ter skupaj z dokazili o izpolnjevanju zakonskih pogojev pošlje na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.