Skoči do osrednje vsebine

Usposabljanje članov svetov javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji

Člani in članice svetov javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji se morate v šestih mesecih od nastopa mandata udeležiti programa usposabljanja. Njegov namen je posredovati informacije za kvalitetno opravljanje dela v svetih javnih zavodov.

Če ste v dvomih, ali je javni zavod, v katerem ste član_ica sveta, javni zavod na področju kulture, lahko to preverite v evidenci javnih zavodov na področju kulture. Če bi bili kasneje ponovno imenovani za člana sveta istega ali drugega javnega zavoda, se šteje, da imate usposabljanje opravljeno.

Javni zavod za članice in člane svojega sveta vodi evidenco o njihovi udeležbi na usposabljanju. V primeru, da se član_ica sveta ne udeleži usposabljanja v šestih mesecih od nastopa mandata, mora javni zavod o tem obvestiti ustanovitelja oz. tistega, ki ga je imenoval, da ga razreši oz. odpokliče.

Usposabljanje se izvaja prek spleta. Nanj se ni treba prijaviti. Ko gradiva natančno pregledate in se seznanite z njihovo vsebino, Ministrstvu za kulturo posredujte izpolnjeno in lastnoročno podpisano izjavo o seznanitvi. Na podlagi prejete izjave vam bomo izdali potrdilo o udeležbi na usposabljanju. Kopijo potrdila nato pošljite javnemu zavodu, v katerem ste član_ica sveta.

Program usposabljanja obsega naslednje vsebine:

 • zakonodajo glede delovanja javnih zavodov na področju kulture s poudarkom na aktualnih spremembah,
 • upravljanje javnih zavodov na področju kulture ter pristojnosti in odgovornosti svetov javnih zavodov,
 • financiranje delovanja javnih zavodov na področju kulture s poudarkom na aktualnih spremembah in
 • druge teme, ki neposredno vplivajo na delovanje javnih zavodov na področju kulture.

Pogosta vprašanja in odgovori

 • Ali je javni zavod dolžan kriti potne in ostale stroške članom sveta, ki se bodo udeležili usposabljanja?
  Nobeno zakonsko določilo ne obvezuje javnega zavoda, da bi kril potne stroške in morebitne ostale stroške članom svojega sveta. Odločitev, da se krije potne stroške članom sveta javnega zavoda, je v pristojnosti direktorja javnega zavoda, če meni, da so ti stroški del rednega poslovanja javnega zavoda, brez katerega zavod ne more izvajati svojih nalog.
 • Kdo razreši oziroma odpokliče člana sveta javnega zavoda, če ga ni imenoval ustanovitelj?
  Člane sveta zavoda razreši tisti, ki jih je imenoval. V večini primerov je to ustanovitelj, zato je odpoklic naveden kot dolžnost ustanovitelja. V primeru, da člana sveta imenuje kdo drug in ne ustanovitelj, jih odpokliče tisti, ki jih je imenoval.
 • Se lahko usposabljanja udeleži tudi vodstvo zavoda, strokovni delavci zavoda, strokovni delavci občinskih služb …?
  Usposabljanje ni obvezno za vodstvo zavoda, strokovne delavce zavoda, strokovne delavce občinskih služb, seveda pa so vsi, ki bi se želeli usposabljati, vabljeni, da se usposabljanja udeležijo (tudi, če niso zakonsko zavezani k temu).
 • Ali je udeležba na usposabljanjih za člane svetov javnih zavodov na področju kulture obvezna tudi za člane svetov javnih agencij in javnih skladov?
  Usposabljanje ni obvezno za člane svetov javnih agencij in skladov, so pa vsi, ki bi se želeli usposabljati, vabljeni, da se usposabljanja udeležijo tudi, če k temu niso zakonsko zavezani.
 • Ali je udeležba obvezna za vse člane svetov tistih javnih zavodov, ki opravljajo ob kulturni še druge vrste dejavnosti?
  Da, kajti člani svetov s svojimi pristojnostmi pokrivajo celoto delovanja zavoda, v vsakem primeru tudi kulturo, poleg tega upravljanje takih zavodov praviloma regulirajo določbe Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
 • Ali se mora udeležiti usposabljanja za člane sveta zavoda tudi predstavnik zainteresirane javnosti?
  Da, zakon ne predvideva nobenih izjem, usposabljanja se morajo udeležiti vsi člani, tudi predstavniki zainteresirane javnosti.