GOV.SI

Usposabljanje članov svetov javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Člani in članice svetov javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji se morate v šestih mesecih od nastopa mandata udeležiti programa usposabljanja.

Usposabljanje se izvaja elektronsko prek spleta in obsega naslednje vsebine:

  • upravljanje javnih zavodov na področju kulture ter pristojnosti in odgovornosti svetov javnih zavodov,
  • zakonodajo glede delovanja javnih zavodov na področju kulture s poudarkom na aktualnih spremembah,
  • financiranje delovanja javnih zavodov na področju kulture s poudarkom na aktualnih spremembah in
  • druge teme, ki neposredno vplivajo na delovanje javnih zavodov na področju kulture.

Ko gradiva natančno pregledate in se seznanite z njihovo vsebino, Ministrstvu za kulturo (Maistrova 10, 1000 Ljubljana) pošljite izjavo o seznanitvi. Na podlagi prejete izpolnjene in lastnoročno podpisane izjave vam bomo izdali potrdilo o udeležbi na usposabljanju. Kopijo potrdila nato pošljite javnemu zavodu, v katerem ste član_ica sveta.

Gradiva in obrazec z izjavo najdete na povezavi v desnem stolpcu.