Skoči do osrednje vsebine

Spletni program EZRLKV

Spletni program EZRLKV je namenjen elektronski izmenjavi podatkov med subjekti, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa, njegova uporaba pa je brezplačna. Proračunski uporabniki prek spletnega programa EZRLKV posredujete upravljavcu sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države napovedi vlog, mesečne napovedi posojil, napovedi posameznih črpanj posojil ter potrjujete obrazce z izpisom odprtih postavk. Poslovnim bankam in hranilnicam je prek spletnega programa EZRLKV omogočeno spremljanje avkcije depozitov in kreditov, posredovanje ponudb za sklenitev posla depozita oz. kredita ter potrjevanje obrazcev z izpisom odprtih postavk. V primeru nedelovanja spletnega programa EZRLKV uporabite sledeče obrazce:

Spletni program EZRLKV je v domeni Ministrstva za finance, ki ga nudi uporabnikom v uporabo, na način in pod pogoji določenimi v Splošnih pogojih poslovanja uporabnika preko spletnega programa.

Pred prvo uporabo spletnega programa EZRLKV morate uporabniki registrirati svoje kvalificirano digitalno potrdilo s pomočjo Navodil za pridobitev dostopa do spletne aplikacije EZRLKV in namestitev podpisne komponente ProXsign. Za podpisovanje morate na računalnik namestiti podpisno komponento ProXsign. V primeru, ko vam poteče kvalificirano digitalno potrdilo in pridobite novega, ga morate prijaviti oz. registrirati v skladu z Navodili za prijavo novega certifikata za dostop do spletne aplikacije EZRLKV.

Nujno obvestilo (marec 2019): Nova podpisna komponenta ProXsign

Vsa vprašanja glede uporabe EZRLKV lahko posredujete na mf.ezrlkv@mf-rs.si ali pa kontaktirate:

Iskalnik