Skoči do osrednje vsebine

Spletni program EZRLKV

Spletni program EZRLKV je namenjen elektronski izmenjavi podatkov z upravljavcem sredstev sistema enotnega zakladniškega računa. Njegova uporaba je brezplačna.

Proračunski uporabniki prek spletnega programa EZRLKV posredujejo napovedi vlog, mesečne napovedi posojil, napovedi posameznih črpanj posojil ter potrjujejo obrazce z izpisom odprtih postavk. Poslovnim bankam in hranilnicam je prek spletnega programa EZRLKV omogočeno spremljanje avkcije depozitov in kreditov, posredovanje ponudb za sklenitev posla depozita oziroma kredita ter potrjevanje obrazcev z izpisom odprtih postavk.

Spletni program EZRLKV je v domeni Ministrstva za finance, ki ga nudi uporabnikom v uporabo, na način in pod pogoji določenimi v Splošnih pogojih poslovanja uporabnika preko spletnega programa.

Pred prvo uporabo spletnega programa EZRLKV morate uporabniki registrirati svoje kvalificirano digitalno potrdilo s pomočjo Navodil za pridobitev dostopa do spletne aplikacije EZRLKV in namestitev podpisne komponente ProXsign. V primeru, ko vam poteče kvalificirano digitalno potrdilo in pridobite novega, ga morate prijaviti oz. registrirati v skladu z Navodili za prijavo novega certifikata za dostop do spletne aplikacije EZRLKV.

Vsa vprašanja glede uporabe EZRLKV lahko posredujete na ezrlkv.mf@gov.si ali pa kontaktirate: