Skoči do osrednje vsebine

Spletni program EZRLKV

Spletni program EZRLKV je namenjen elektronski izmenjavi podatkov z upravljavcem sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.

Proračunski uporabniki prek spletnega programa EZRLKV posredujejo napovedi vlog, mesečne napovedi posojil, napovedi posameznih črpanj posojil ter potrjujejo obrazce z izpisom odprtih postavk. Poslovnim bankam in hranilnicam je prek spletnega programa EZRLKV omogočeno spremljanje avkcije depozitov in kreditov, posredovanje ponudb za sklenitev posla depozita oziroma kredita ter potrjevanje obrazcev z izpisom odprtih postavk.

Vsa vprašanja glede uporabe EZRLKV lahko posredujete na ezrlkv.mf@gov.si ali pa kontaktirate: