Skoči do osrednje vsebine

Redno letno poročilo zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja

Zastopnik za namen spremljanja nalog iz 24. člena Zakona o duševnem zdravju vodi evidenco, ki vsebuje podatke o:

  • osebnem imenu, EMŠO in naslovu stalnega ali začasnega prebivališča oziroma dejanskega bivališča osebe,
  • vrsti nalog, ki jih je opravil,
  • vrsti domnevnih kršitev pravic oseb, ki jih je obravnaval,
  • datumu prejema obvestila o domnevni kršitvi pravic osebe,
  • datumu in načinu rešitve oziroma izvedbe nalog.

Poročilo zastopnika je dano v anonimizirani obliki in lahko poleg statističnih podatkov vsebuje tudi splošne ugotovitve in priporočila glede varovanja pravic oseb na področju duševnega zdravja.

Način izvedbe

Zastopnik ministru za socialno varstvo najpozneje do 15. marca tekočega leta predloži redno letno poročilo o izvajanju svojih nalog za preteklo koledarsko leto.

Redno letno poročilo zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja