Skoči do osrednje vsebine

Letno poročilo koordinatorja obravnave v skupnosti

Koordinatorji za obravnavo oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju vodijo evidenco, ki vsebuje podatke o datumu začetka izvajanja oziroma zaključka obravnave v skupnosti in podatke o številu oseb, ki jih je v določenem obdobju obravnaval. Namen spremljanja določa 96. člen Zakona o duševnem zdravju. 

Način izvedbe

Koordinator obravnave v skupnosti predloži ministru za socialno varstvo redno letno poročilo o izvajanju obravnave v skupnosti najpozneje do 15. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Poročilo koordinatorja obravnave v skupnosti je dano v anonimizirani obliki in lahko poleg statističnih podatkov vsebuje tudi splošne ugotovitve in priporočila glede varovanja pravic oseb na področju duševnega zdravja.

Obrazec