Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev pooblastila za izvajanje monitoringa trajnostnih meril za biogoriva

Izvajalec monitoringa mora po Pravilniku o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, pridobiti pooblastilo za izvajanje monitoringa.

Način izvedbe

Za pridobitev pooblastila za izvajanje monitoringa je potrebno osebno ali po pošti na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vložiti vlogo (obrazec spodaj) in predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v 3. členu Pravilnika o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva (celoten opis dokazil se nahaja v vlogi).