Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev pooblastila za izvajanje monitoringa fizikalno kemijskih lastnosti tekočih goriv

Za pridobitev pooblastila za izvajanje monitoringa je potrebno vložiti vlogo in predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v 9. členu Pravilnika o monitoringu fizikalno kemijskih lastnosti tekočih goriv.