Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev pooblastila za izvajanje monitoringa fizikalno kemijskih lastnosti tekočih goriv

Izvajalec monitoringa mora po Pravilniku o monitoringu fizikalno kemijskih lastnosti tekočih goriv v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, pridobiti pooblastilo za izvajanje monitoringa.

Način izvedbe

Za pridobitev pooblastila za izvajanje monitoringa je potrebno na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo osebno ali po pošti vložiti vlogo (obrazec spodaj) in predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v 9. členu Pravilnika o monitoringu fizikalno kemijskih lastnosti tekočih goriv (celoten opis dokazil se nahaja v vlogi).