Skoči do osrednje vsebine

Potrditev programa monitoringa kakovosti tekočih goriv na kraju dobave

Za potrditev programa monitoringa kakovosti tekočih goriv na kraju dobave je potrebno vložiti vlogo do 30. septembra tekočega leta za naslednje leto. Program monitoringa  kakovosti tekočih goriv na kraju dobave je potrebno pripraviti skladno z zahtevami Pravilnika o monitoringu fizikalno kemijskih lastnosti tekočih goriv, za kar ni predpisanega obrazca. Kot prilogo k vlogi je potrebno oddati podatke o količinah dobavljenega goriva po distributerjih, glede na letni čas in kraj dobave, kar lahko storite z uporabo spodnjega obrazca.