Skoči do osrednje vsebine

Prenehanje uporabe virov sevanj zdravstvu in veterinarstvu

Če izvajalec sevalne dejavnosti vira sevanja ne uporablja več, mora v roku 15 dni o tem obvestiti upravni organ, ki je izdal dovoljenje za uporabo vira sevanja.

Radioaktivni vir sevanja je potrebno oddati Agenciji za radioaktivne odpadke ali vrniti proizvajalcu. Pri tem je treba ravnati, kot da gre za izvoz oziroma iznos v države EU. Imetnik radioaktivnega vira sme predati vir tudi drugemu imetniku, vendar le, če ima slednji ustrezno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti.

Rentgensko napravo je potrebno v roku šestih mesecev po prenehanju uporabe predati pooblaščeni strokovni organizaciji za ravnanje z nevarnimi odpadki, jo vrniti proizvajalcu oziroma dobavitelju ali javiti pristojnemu organu, da namerava rentgensko napravo shraniti kot rezervo. Imetnik rentgenske naprave jo sme predati vir tudi drugemu imetniku, ki mora pred pričetkom uporabe pridobiti ustrezna dovoljenja.

V roku 8 dni po prenosu vira sevanja je potrebno dostaviti upravnemu organu, ki je izdalo dovoljenje za uporabo vira sevanja, listino, s katero se dokumentira prenos vira sevanja.