Skoči do osrednje vsebine

Pridobivanje dovoljenja za uvoz radioaktivnih snovi ali njihov vnos iz držav članic EU v zdravstvu in veterinarstvu

Vir sevanja za uporabo v zdravstvu ali veterinarstvu, ki vsebuje radioaktivno snov, se lahko uvozi ali vnese iz držav EU le, če ima končni uporabnik tega vira veljavno ustrezno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti. Za uvoz je potrebno dovoljenje za uvoz, za vnos pa potrjen enotni EU obrazec (t.i. Annex I). Dovoljenje za uvoz izdamo uvozniku ali končnemu uporabniku, enotni EU obrazec pa potrdimo končnemu uporabniku.

Za uvoz oziroma vnos rentgenskih aparatov ni potrebno posebno dovoljenje za uvoz ali vnos, končni uporabnik pa mora pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in dovoljenje za uporabo vira sevanja.