Skoči do osrednje vsebine

Preizkus usposobljenosti za reševalce iz vode

Pogoji za prijavo

Za reševalca iz vode po programu A, B in C se lahko usposobite, če:

 • ste polnoletni,
 • imate najmanj srednjo poklicno izobrazbo,
 • opravite predpisan zdravniški pregled pri specialistu medicine dela, prometa in športa,
 • ste pred začetkom usposabljanja opravili preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti,
 • ste opravili preizkus usposobljenosti za dajanje prve pomoči.

Preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti izvedejo pooblaščeni izvajalci pred začetkom usposabljanja, ki je obvezno. Preizkus usposobljenosti za dajanje prve pomoči po predpisanem programu izvaja Rdeči križ Slovenije.

Prijava k preizkusu usposobljenosti (izpit in licenca)

Za opravljanje preizkusa usposobljenosti prijavnico z dokazili o izpolnjevanju pogojev in vašo privolitev za obdelavo osebnih podatkov pošljete na Upravo RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana, ali po e-pošti na naslov: Izpit.Resevalec@urszr.si.

Prijaviti se je treba najmanj sedem dni pred izbranim terminom. K prijavi je treba obvezno priložiti:

 • fotografijo (35 mm x 45 mm) za izkaznico,
 • potrdilo o zdravniškem pregledu.

Potek preizkusa usposobljenosti (izpit)

Izpit obsega teoretični in praktični del. Opravite ga, če ste uspešni pri obeh delih preverjanja. Pri teoretičnem delu je treba doseči 70 odstotkov točk, pri praktičnem pa je treba pravilno opraviti vse predpisane vaje.

Če ste neuspešni pri preverjanju znanja plavanja in plavalnih sposobnosti, ne morete nadaljevati praktičnega preverjanja reševanja iz vode. Stroškov izpita vam v tem primeru ne zaračunamo.

Pri praktičnem delu lahko takoj po končanem preverjanju ponavljate največ dve predpisani vaji. Če ste bili pri ponavljanju neuspešni, ponovno opravljate praktični del v celoti, praviloma po preteku treh mesecev. Če ste bili tudi drugič neuspešni, se lahko k preizkusu usposobljenosti ponovno prijavite po enem letu, pred tem pa morate še enkrat na usposabljanje.

Komisija bo po potrebi preverila vašo identiteto. Po trenutno veljavnih predpisih morajo vsi udeleženci izpolnjevati PCT pogoj.

Če se ne strinjate z oceno komisije, lahko takoj po končanem preverjanju vložite ugovor, ki se zapiše v zapisnik. O njegovi utemeljenosti odloča generalni direktor uprave po posvetovanju s komisijo. Če je ugovor utemeljen, lahko ponovno opravljate izpit v naslednjem razpisanem terminu. Na odločitev komisije, sprejeto po ponovnem preverjanju, je mogoča pritožba.

Če se iz neopravičenih razlogov ne udeležite izpita, na katerega ste se prijavili, ali če med praktičnim preverjanjem odstopite, se šteje, da izpita niste opravili. V tem primeru se izpit plača v celoti.

Ob uspešno opravljenem izpitu po izbranem programu in izpolnjevanju drugih pogojev vam uprava izda izkaznico reševalca iz vode.

Obnavljanje preizkusa usposobljenosti (licenca)

Reševalec iz vode mora usposobljenost potrditi vsako tretje leto (obnova licence). Obsega samo praktični del – preverjanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti ter reševanja iz vode. Pred tem morate ponovno opraviti tudi predpisan zdravniški pregled in preizkus usposobljenosti za dajanje prve pomoči.

Stroški preizkusa usposobljenosti po programih A, B in C

A1 in A2 B C razlika B-A*
teoretični in praktični del 90 EUR 110 EUR 80 EUR 80 EUR
samo teoretični del 20 EUR 20 EUR 15 EUR 10 EUR
samo praktični del (obnova licence) 80 EUR 100 EUR 70 EUR 70 EUR

*Če je kandidat že opravil preizkus usposobljenosti po programu A in se želi usposobiti tudi po programu B, mora razliko med programoma opraviti v isti sezoni.

Vsi zneski vključujejo 22 % davek na dodano vrednost.

Način plačila

Stroške izpita poravnate po prejetem računu, ki ga po datumu izpita pošljemo plačniku, kot ste označili na prijavnici. Plačnik je lahko fizična oseba ali organizacija, ki vas prijavi k izpitu.

Prejemnik: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

IBAN: SI 56 01100 6370191114

Sklic: 00 19127 7130066

BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

Koda namena: GOVT

Programi usposabljanja

 • Program A, modula A1 in A2, sprejet 2014

  za reševalce iz vode na bazenskih kopališčih
  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
 • Program B, sprejet 2017

  za reševalce iz vode na naravnih kopališčih
  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
 • Program C, sprejet 2014

  za reševalce iz vode na divjih vodah
  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje