Skoči do osrednje vsebine

Merila komisije za preverjanje znanja reševalcev iz vode na bazenskih in naravnih kopališčih

Merila obsegajo:

  • opis pravilne izvedbe praktičnih vaj plavanja in reševanja iz vode,
  • elemente ocenjevanja,
  • merilo za pozitivno oceno vaje,
  • vrednotenje/težo posamezne napake,
  • potek preizkusa usposobljenosti.

Vrednotenje posameznih napak

Številke v oklepajih pri posameznem elementu ocenjevanja pomenijo težo napake, pri čemer pomeni:

  • 1 točka – manjša napaka,
  • 2 točki –  velika napaka,
  • 3 točke – nedopustna napaka.

Če kandidat pri posamezni vaji zbere 3 ali več točk, je vaja ocenjena negativno.

Potek preizkusa usposobljenosti

Preverjanje identitete udeležencev

Komisija pred začetkom preizkusa usposobljenosti, če je treba, pa tudi med potekom preizkusa, preveri identiteto kandidatov.

Prisotnost pri preverjanju usposobljenosti

Pri preverjanju usposobljenosti so na bazenski ploščadi lahko prisotni kandidati in komisija, poleg njih pa še predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje ter pooblaščeni izvajalci usposabljanja. Če na bazenu tega ni mogoče zagotoviti, se poskrbi, da ostali spremljevalci in obiskovalci bazena ne motijo poteka preizkusa usposobljenosti in članov komisije.

Motenje, oviranje ter žaljenje komisije 

Če kandidat pride k preizkusu pod vplivom prihotropnih snovi, če moti, ovira ali žali člane komisije, mu le-ti lahko prepovejo opravljanje preizkusa usposobljenosti in mu določijo nov rok. Tak sklep se vpiše v zapisnik, člani komisije ga morajo sprejeti soglasno.