Skoči do osrednje vsebine

Postopek prijave pošiljke živil za inšpekcijski pregled pri uvozu živil neživalskega izvora

Splošni pogoji ob uvozu

Uvoznik se mora kot izvajalec živilske dejavnosti registrirati pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vsaj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti. Zagotoviti mora, da so izpolnjene vse predpisane zahteve glede varnosti, higiene, kakovosti in označevanja živil, ki jih uvaža z namenom trženja v Evropski uniji.

Potrebna dokumentacija

Ob uvozu morajo pošiljko spremljati običajni trgovski dokumenti. Če živila neživalskega izvora ni na seznamu za povečan uradni nadzor ali nujne ukrepe za vstop v Unijo, se prijavi neposredno v carinski postopek sprostitve v prosti pretok.

V primeru, da je pošiljka, na podlagi izdelane ocene tveganja ali pa suma v neskladnost, izbrana za dodatni pregled, ki lahko vključuje tudi vzorčenje, mora uvoznik oziroma njegov zastopnik predložiti pisno vlogo za pregled pošiljke (prijava pošiljke živil za inšpekcijski pregled pri uvozu) na krajevno pristojni Območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.