Skoči do osrednje vsebine

Predlog za napredovanje v naziv strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Vložitev predloga za napredovanje

Strokovni delavec lahko glede na datum vložitve predloga in ob izpolnjevanju vseh pogojev pridobi naziv s 1. marcem, 1. julijem in 1. decembrom.

Ravnatelj lahko vloži predlog v soglasju s strokovnim delavcem tekom celega leta. Predlog vloži na za to predvidenem obrazcu (glej spodaj).

Če strokovni delavec meni, da izpolnjuje vse pogoje za napredovanje in ravnatelj ne vloži predloga, lahko to stori tudi sam na za to predvidenem obrazcu (glej spodaj) v mesecu februarju, juniju in novembru.

Predlog se lahko vloži osebno (v vložišču ministrstva) ali po pošti s pripisom naslova: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

Kot datum vložitve predloga se šteje dan prispetja predloga za napredovanje na ministrstvo, pri priporočeno oddani pošti pa dan, ko je bila pošiljka oddana na pošto.

Obvezne priloge predloga za napredovanje v naziv

V primeru da predlog vloži ravnatelj za strokovnega delavca:

  • Za napredovanje v naziv mentor je obvezna priloga k obrazcu za ravnatelja mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oz. andragoškega zbora o predlogu za napredovanje.
  • Za napredovanje v naziv svetovalec, ravnatelj poleg mnenja vzgojiteljskega, učiteljskega oz. andragoškega zbora o predlogu za napredovanje priloži še fotokopije dokazil o dodatnem strokovnem delu.
  • Za napredovanje v naziv svetnik je potrebno poleg mnenja vzgojiteljskega, učiteljskega oz. andragoškega zbora o predlogu za napredovanje priložiti fotokopije dokazil o dodatnem strokovnem delu in tudi fotokopije dokazil o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju.

V primeru, da predlog vloži strokovni delavec sam, so obvezne priloge obrazca za strokovnega delavca:

  • ocena delovne uspešnosti, ki jo oblikuje ravnatelj,
  • mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oz. andragoškega zbora o predlogu za napredovanje,
  • fotokopije dokazil o opravljenem dodatnem strokovnem delu,
  • fotokopije dokazil o nadaljnjih izobraževanjih in usposabljanjih.
    Navedene priloge so potrebne, ne glede na to, za kateri naziv se vlaga predlog za napredovanje. Strokovni delavec lahko sam vloži predlog za napredovanje le v mesecu februarju, juniju in novembru.

Podrobnejše informacije v zvezi z napredovanjem so dostopne na spletni strani Napredovanje v nazive strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Iskalnik