Skoči do osrednje vsebine

Izpis iz kazenske evidence, evidence vzgojnih ukrepov in evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (Potrdilo o (ne)kaznovanosti)

Zahteva za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc se vloži na obrazcih, ki so priloga Pravilnika o kazenskih evidencah (Uradni list RS, št. 3/18).

Pravilnik o kazenskih evidencah predpisuje enoten obrazec za pridobitev potrdila iz treh kazenskih evidenc (potrdila iz kazenske evidence, evidence vzgojnih ukrepov, evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost), zato je potrebno na zahtevku ustrezno obkrožiti tisto evidenco, iz katere zahtevamo potrdilo. Vsak posameznik lahko zahteva izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v vseh treh kazenskih evidencah in se nanašajo nanj. Prav tako je mogoče pridobiti izpis iz kazenske evidence za pravno osebo.

Prav tako pojasnjujemo, da v postopku prijave na razpis za delovno mesto potrdila iz kazenske evidence ni potrebno priložiti, saj zadostuje že podpisana izjava kandidata za zasedbo delovnega mesta, iz katere smiselno izhaja, da oseba ni zabeležena v kazenski evidenci.

Izpolnjen obrazec, ki mora biti lastnoročno podpisan, lahko oddate na sledeče načine:

  • Osebno v sprejemni pisarni Ministrstva za pravosodje v poslovnem času;
  • po pošti na naslov Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, 1000, Ljubljana;
  • prek varnega elektronskega predala na naslov evidence.mp@vep.si (potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo);
  • prek portala eUprava (potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo).

Za lastnoročno podpisano zahtevo se šteje tudi zahteva, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom ali kvalificiranim elektronskim žigom za pravne osebe. 

Obrazci za FIZIČNE OSEBE

Obrazci za PRAVNE OSEBE

Iskalnik