Skoči do osrednje vsebine

Digitalni bon '22

Preverite, ali ste upravičeni do digitalnega bona

Tisti, ki niste prepričani, ali ste upravičeni do digitalnega bona '22, lahko to preverite:

 • prek aplikacije eDavki ali
 • na odprtem portalu eDavki, in sicer tako, da:
  • v polje s simbolom lupe, poimenovano »išči«, vpišite svojo davčno številko in pritisnite »enter«
  • med alinejami s predznakom »+« poiščite tisto, ob kateri piše »Upravičenec do digitalnega bona«
  • s klikom na »+« boste dobili informacijo, ali ste do digitalnega bona ’22 upravičeni ali ne.

Če ugotovite, da v sistemu do digitalnega bona ’22 niste upravičeni, pa menite, da izpolnjujete vse pogoje, določene v Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti:

 • nas pokličite na naš klicni center na telefonsko številko 01 555 59 00

ponedeljek, sreda in četrtek med 13.00 in 17.00

torek in petek med 9.00 in 13.00

 • nam pišite na e-naslov digibon@gov.si.

V obravnavo bo sprejet prav vsak primer, prosimo pa za potrpežljivost, saj lahko ob obilici vprašanj in pobud priprava odgovora terja tudi nekaj dni.

Kaj je digitalni bon?

Digitalni bon '22 je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave, ki ga lahko unovčite za nakup računalniške opreme. Zanj ni potrebno zaprositi in ne prejmete ga v fizični obliki. Namen digitalnega bona je spodbujanje digitalne vključenosti.

Kdo so upravičenci?

Do digitalnega bona ’22 ste upravičeni, če ste 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, in ste bili takrat:

 • šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,
 • dijak srednje šole,
 • študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,
 • študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali
 • stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.

Sem upravičen do digitalnega bona, če se šolam v tujini?

Do digitalnega bona '22 ste upravičeni tudi, če izpolnjujete zgornje pogoje in se šolate v tujini. V tem primeru morate od pristojnega organa pridobiti priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22. Za priznanje statusa morate izpolniti in predložiti Vlogo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 - šolajoči v tujini. O vlogi bo odločal organ, pristojen za informacijsko družbo. Če bo zahtevi za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 ugodil, vas bo o tem obvestil in vaše podatke posredoval Finančni upravi Republike Slovenije, ki jih bo za potrebe evidentiranja upravičencev do digitalnega bona '22 vnesla v evidenco digitalnih bonov. Digitalni bon '22 boste lahko unovčili od vpisa v to evidenco.

Za kaj lahko izkoristite digitalni bon?

Digitalne bone ’22 lahko upravičenci koristijo od 15. junija do 30. novembra 2022.

Digitalni bon '22 se lahko unovči izključno za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme:

 1. prenosnega, tabličnega ali namiznega računalnika,
 2. priklopne postaje za prenosni računalnik,
 3. računalniškega zaslona,
 4. tipkovnice in miške,
 5. digitalnega papirja,
 6. digitalnega peresa,
 7. čitalnika pametne kartice,
 8. spletne kamere,
 9. slušalk z mikrofonom,
 10. večfunkcijske naprave, optičnega čitalnika (skenerja), tiskalnika,
 11. 3D tiskalnika,
 12. zunanje pomnilniške enote,
 13. posebne računalniške opreme za digitalno vključenost invalidov in
 14. kompleta za učenje programiranja (vključno s kartičnim računalnikom in programsko opremo za razvojna okolja).

Ali lahko združite digitalne bone?

Šolajoči učenci v zadnji triadi osnovne šole, srednješolci in študenti lahko s šolajočimi brati, sestrami, polbrati in polsestrami digitalne bone '22 združijo in jih koristijo za skupni nakup. Za združitev bonov je treba izpolniti izjavo o združitvi digitalnih bonov, ki se jo predloži ob koriščenju digitalnega bona '22 skupaj z izjavo o unovčitvi digitalnega bona.  

Starši z otroki, babice in dedki z vnuki digitalnih bonov '22 ne morejo združevati.

Kje lahko unovčite digitalni bon?

Digitalni bon '22 lahko unovčite pri poslovnih subjektih s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih poslovna dejavnost, registrirana v Poslovnem registru Slovenije na dan unovčitve, je ena od naslednjih dejavnosti iz Priloge I Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti ali njim podrejena dejavnost:

 • G 46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
 • G 47.4 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami.

Ponudniki računalniške opreme se samostojno odločajo, ali digitalne bone sprejemajo ali ne.

Obrazci

Kakšen je postopek unovčevanja digitalnih bonov v trgovini, ali se postopek pri nakupu preko spleta razlikuje?

Ko kupec izbere blago, pristopi do prodajalca in mu pove, da bi zanj rad unovčil digitalni bon. Pri tem prodajalcu preda Izjavo o unovčitvi digitalnega bona '22. Prodajalec najprej preveri identiteto upravičenca, in sicer z izjavo o unovčitvi in vpisom EMŠO in davčne številke, v primeru nakupa v poslovalnici tudi z osebno izkaznico, potnim listom ali dovoljenjem za stalno prebivanje. Prodajalec z vpisom podatkov v informacijski sistem FURS pridobi podatek, ali je kupec upravičenec do bona in kolikšno je razpoložljivo dobroimetje. Če upravičenci bone združujejo (bratje, sestre, polbratje in polsestre, ki so učenci zadnje triade OŠ, dijaki ali študentje), je treba izpolniti in predložiti še Izjavo o združitvi digitalnih bonov '22.

Tudi v spletni trgovini je postopek podoben. Upravičenec ob nakupu ponudniku blaga posreduje podpisano izjavo o unovčitvi bona oziroma jo naloži, v kolikor spletni ponudnik omogoči dodajanje priponk pri postopku nakupa. Enako velja za izjavo o združitvi digitalnih bonov.

Subvencionirani tečaji digitalnih veščin

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022 (v nadaljevanju: razpis) je bil 16. 9. 2022, razveljavljen. 

Izvajalcem bomo povrnili upravičene stroške za dokazane aktivnosti oziroma stroške, ki so nastali do vključno 25. avgusta 2022, torej do začasne zaustavitve vseh aktivnosti povezanih z izobraževanji. 


Udeležencem, ki so usposabljanja do 25. avgusta 2022 v najmanj 80-ih odstotkih ali 9-ih urah že opravili, bomo dodelili digitalni bon. 

V prihodnje bomo poleg že zagotovljenih sredstev namenili še dodatna sredstva za dvig digitalnih kompetenc, da se bo teh usposabljanj lahko udeležilo večje število tistih, ki nimajo digitalnih kompetenc ali pa imajo zgolj osnovne. To  bo podprla tudi novela Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDVklj), ki je v pripravi in bo v kratkem poslana v vladno obravnavo. Novela ZSDVklj bo na nediskriminatoren način omogočila usposabljanje vsem, ki to želijo in potrebujejo.

Pogosta vprašanja upravičencev

Ali so do bona upravičeni otroci in mladostniki, ki so vključeni v Posebni program vzgoje in izobraževanja?

Da. Upravičenci do digitalnega bona so tudi otroci in mladostniki od tretje do šeste stopnje Posebnega programa vzgoje in izobraževanja.  

Posebni program vzgoje in izobraževanja obiskujejo otroci in mladostniki od šestega do 26. leta. V tem programu ni posameznih razredov, temveč vsebuje šest stopenj, od katerih vsaka traja tri leta.

Ali lahko digitalni bon ’22 unovčim za grafično tablico ali za Raspberry PI in njegove komponente?

Da. Grafična tablica, e-bralnik in digitalni papir so upravičena računalniška oprema. Prav tako lahko za digitalni bon ’22 kupite kartični računalnik Raspberry PI in njegove komponente, ki sodijo v kategorijo (14) Komplet za učenje programiranja (vključno s kartičnim računalnikom in programsko opremo za razvojna okolja).

Sem izredna študentka. Študij opravljam ob delu. Zanima me, ali sem upravičena do digitalnega bona?

Do digitalnega bona '22 so upravičeni vsi, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 27. člena Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), ne glede na to, ali gre za redni ali izredni študij ter ne glede na njihov zaposlitveni status, opravljanje funkcij poslovodnih oseb ali opravljanje poslovnih dejavnosti.

Velja pa, da mora biti študijski program, ki ga opravljate, akreditiran in vpisan v evidence Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. To lahko preverite na https://portal.evs.gov.si/home, kjer so pod zavihkom Študijski programi in Visokošolski zavodi navedeni akreditirani visokošolski programi.

Ali je hči, ki študira v tujini, upravičena do digitalnega bona '22?

Vaša hči bo do digitalnega bona ’22 upravičena, če:

 • je imela 12. 3. 2022 stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
 • je imela status študentke 12. 3. 2022
 • je program njenega študija primerljiv s slovenskimi študijskimi programi po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju ali po predpisih o visokem šolstvu
 • bo vložila Vlogo za priznanje statusa z obveznimi prilogami

Kje lahko dobim podatke glede upravičenosti do digitalnega bona, v primeru da nimam urejenega dostopa do portala eDavki?

Od 15. 6. 2022 dalje bo mogoče na odprti spletni strani eDavki (za to ne potrebujete digitalnega potrdila) v rubriki Pogosta vprašanja vpisati vašo davčno številko in tako preveriti stanje (tudi glede upravičenosti do digitalnega bona ’22) v spustnem meniju s pritiskom na znak »+«.

Zanima me, če bo digitalni bon združljiv med enim izmed staršev in otrokom. Ali bosta oba morala opraviti tečaj s področja digitalnih kompetenc za pridobitev bona?

Digitalni bon ’22 je mogoče združiti le med brati, sestrami/polbrati, polsestrami, ki so učenci zadnje triade, dijaki ali študentje. Združevanje digitalnih bonov ’22 med starši in otroci ni mogoče.

Učenci zadnje triade osnovne šole, dijaki in študentje, ki so imeli 12. marca letos status in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji bodo do digitalnega bona ’22 upravičeni brez pogojev.

Zanima me za pridobitev digitalnega bona velja tečaj za računalniško digitalno opismenjevanje, ki je bil opravljen v preteklosti ali bo potrebna nadgradnja le-tega ter kdaj bodo potekala ta izobraževanja?

Tečaji, opravljeni v preteklosti, četudi s področja digitalnih kompetenc, vas ne uvrščajo med upravičence do digitalnega bona ’22.

Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti namreč določa, da so do digitalnega bona ’22 upravičeni tisti stari 55 ali več s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se udeležijo izobraževalnega programa s področja digitalnih kompetenc, subvencioniranega na podlagi tega zakona.

V katerem zakonu so opredeljeni ukrepi v obliki digitalnih bonov?

Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti v dvanajstem členu enega od ukrepov navaja digitalni bon.