Skoči do osrednje vsebine

Digitalni bon '22

Preverite, ali ste upravičeni do digitalnega bona

Tisti, ki niste prepričani, ali ste upravičeni do digitalnega bona '22, lahko to preverite:

 • prek aplikacije eDavki ali
 • na odprtem portalu eDavki, in sicer tako, da:
  • v polje s simbolom lupe, poimenovano »išči«, vpišite svojo davčno številko in pritisnite »enter«
  • med alinejami s predznakom »+« poiščite tisto, ob kateri piše »Upravičenec do digitalnega bona«
  • s klikom na »+« boste dobili informacijo, ali ste do digitalnega bona ’22 upravičeni ali ne.

Če ugotovite, da v sistemu do digitalnega bona ’22 niste upravičeni, pa menite, da izpolnjujete vse pogoje, določene v Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti:

 • nas pokličite na naš klicni center na telefonsko številko 01 555 59 00

ponedeljek, sreda in četrtek med 13.00 in 17.00

torek in petek med 9.00 in 13.00

 • nam pišite na e-naslov digibon@gov.si.

V obravnavo bo sprejet prav vsak primer, prosimo pa za potrpežljivost, saj lahko ob obilici vprašanj in pobud priprava odgovora terja tudi nekaj dni.

Kaj je digitalni bon?

Digitalni bon '22 je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave, ki ga lahko unovčite za nakup računalniške opreme. Zanj ni potrebno zaprositi in ne prejmete ga v fizični obliki. Namen digitalnega bona je spodbujanje digitalne vključenosti.

Kdo so upravičenci?

Do digitalnega bona ’22 ste upravičeni, če ste 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste bili takrat:

 • šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,
 • dijak srednje šole,
 • študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,
 • študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali
 • stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.

Do digitalnega bona '22 ste upravičeni tudi, če izpolnjujete zgornje pogoje in se šolate v tujini. V tem primeru morate od pristojnega organa pridobiti priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22. Za priznanje statusa morate izpolniti in predložiti Vlogo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 - šolajoči v tujini. O vlogi bo odločal organ, pristojen za informacijsko družbo. Če bo zahtevi za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 ugodil, vas bo o tem obvestil in vaše podatke posredoval Finančni upravi Republike Slovenije, ki jih bo za potrebe evidentiranja upravičencev do digitalnega bona '22 vnesla v evidenco digitalnih bonov. Digitalni bon '22 boste lahko unovčili od vpisa v to evidenco.

Za kaj lahko izkoristite digitalni bon?

Digitalne bone ’22 boste upravičenci lahko koristili od 15. junija do 30. novembra 2022.

Digitalni bon '22 lahko unovčite izključno za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme:

 1. prenosnega, tabličnega ali namiznega računalnika,
 2. priklopne postaje za prenosni računalnik,
 3. računalniškega zaslona,
 4. tipkovnice in miške,
 5. digitalnega papirja,
 6. digitalnega peresa,
 7. čitalnika pametne kartice,
 8. spletne kamere,
 9. slušalk z mikrofonom,
 10. večfunkcijske naprave, optičnega čitalnika (skenerja), tiskalnika,
 11. 3D tiskalnika,
 12. zunanje pomnilniške enote,
 13. posebne računalniške opreme za digitalno vključenost invalidov in
 14. kompleta za učenje programiranja (vključno s kartičnim računalnikom in programsko opremo za razvojna okolja).

Ali lahko združimo digitalne bone?

Šolajoči učenci v zadnji triadi osnovne šole, srednješolci in študenti lahko s šolajočimi brati, sestrami, polbrati in polsestrami digitalne bone '22 združijo in jih koristijo za skupni nakup. Za združitev bonov je treba izpolniti izjavo o združitvi digitalnih bonov, ki se jo predloži ob koriščenju digitalnega bona '22 skupaj z izjavo o unovčitvi digitalnega bona.  

Starši z otroki, babice in dedki z vnuki digitalnih bonov '22 ne morejo združevati.

Kje lahko unovčite digitalni bon ’22?

Digitalni bon '22 lahko unovčite pri poslovnih subjektih s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih poslovna dejavnost, registrirana v Poslovnem registru Slovenije na dan unovčitve, je ena od naslednjih dejavnosti iz Priloge I Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti ali njim podrejena dejavnost:

 • G 46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
 • G 47.4 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami.

Obrazci

Kakšen bo postopek unovčevanja digitalnih bonov v trgovini, ali se postopek pri nakupu preko spleta razlikuje?

Ko bo kupec izbral blago, bo pristopil do prodajalca in mu povedal, da bi zanj rad unovčil digitalni bon. Pri tem bo prodajalcu predal Izjavo o unovčitvi digitalnega bona '22. Prodajalec bo najprej preveril identiteto upravičenca, in sicer z izjavo o unovčitvi in vpisom EMŠO in davčne številke, v primeru nakupa v poslovalnici tudi z osebno izkaznico, potnim listom ali dovoljenjem za stalno prebivanje. Prodajalec z vpisom podatkov v informacijski sistem FURS pridobi podatek ali je kupec upravičenec do bona in kolikšno je razpoložljivo dobroimetje. Če upravičenci bone združujejo (bratje, sestre, polbratje in polsestre, ki so učenci zadnje triade OŠ, dijaki ali študentje) je potrebno izpolniti in predložiti še Izjavo o združitvi digitalnih bonov '22.

Tudi v spletni trgovini je postopek podoben. Upravičenec bo ob nakupu, ponudniku blaga posredoval podpisano izjavo o unovčitvi bona, oz. jo naložil v kolikor spletni ponudnik omogoči dodajanje priponk pri postopku nakupa. Enako velja za izjavo o združitvi digitalnih bonov.

Subvencionirani tečaji digitalnih veščin

Prebivalci Republike Slovenije, stari 55 let in več, se boste lahko v letu 2022 udeležili subvencioniranega neformalnega izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc. Udeležba na tem izobraževanju bo za vas brezplačna, pogoja za udeležbo sta stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in starost 55 let ali več (oboje) na dan 12. marec 2022.

Ko boste opravili neformalno izobraževanje, boste v informacijski sistem FURS vpisani kot upravičenec do digitalnega bona ’22.

Za letošnja neformalna izobraževanja, namenjena starim 55 let ali več, torej ne koristite dobroimetja digitalnega bona, temveč dobroimetje po opravljenem neformalnem izobraževanju šele pridobite. Dobroimetje nato lahko koristite za nakup računalniške opreme.

V sredini maja je bil objavljen razpis za izbor izvajalcev teh izobraževanj.

Spodaj objavljamo seznam izvajalcev izobraževanj za osebe, stare 55 let in več. Pri merilih za izbor izvajalcev izobraževanj je bil eden od kriterijev tudi zagotavljanje opreme in dostopnosti za invalide ali certifikat/priznanje za invalidom prijazne organizacije. Hkrati obveščamo, da lahko izbrani ponudniki začnejo z zbiranjem prijav z dnem vročitve odločbe.

Zainteresirani se lahko do zapolnitve prostih mest prijavite direktno pri izvajalcih izobraževanj po vseh slovenskih statističnih regijah neodvisno od stalnega bivališča. Posameznik se lahko prijavi le na eno prosto mesto. Izobraževanja bodo trajala 12 ur, za upravičenost do digitalnega bona bo treba opraviti prisotnost v obsegu vsaj devet ur. 

Seznam izvajalcev izobraževanj za osebe stare 55 let in več

Za razpon podatkov uporabite pasico, ki se nahaja na dnu tabele.

Občine izvajanja izobraževanj Izvajalec Regija projekta Telefonska številka izvajalca za informacije Kontaktna oseba za izvajanje izobraževanj (v kolikor je določena) Naslov in e-mail izvajalca za informacije o izobraževanjih Naziv projekta Spletna stran za informacije o izvajanju izobraževanj
Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Škofja Loka, Radovljica. B & B, d.o.o. GORENJSKA 04 280 83 00 Cesta Staneta Žagarja, 27A, 4000, KRANJ, info@bb.si GO DIGIT 55+ www.bb.si
Škofja Loka (2 različni lokaciji), Žiri, Železniki, Gorenja vas-Poljane LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA GORENJSKA 04 506 13 00 Podlubnik, 1A, 4220, ŠKOFJA LOKA, info@lu-skofjaloka.si Digitalne kompetence starejših od 55 let https://www.lu-skofjaloka.si/
Radovljica, Bled, Gorje. LUR GORENJSKA 04 537 24 00 041 762 616, 040 550 370 Kranjska cesta, 4, 4240, RADOVLJICA, lur.info@guest.arnes.si Digitalne kompetence 55+ https://lu-r.si/
Ajdovščina, Vipava, Nova Gorica, Šempeter- Vrtojba. LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA GORIŠKA 05 3664 752, 041 437 785 Alenka Magajne Stritarjeva ulica, 1A, 5270, AJDOVŠČINA, info@lu-ajdovscina.si Digitalno izobraževanje za starejše 55+ v Goriški regiji https://www.lu-ajdovscina.si/
Tolmin, Idrija, Ajdovščina, Nova Gorica. Smart NARIS d.o.o. GORIŠKA 0160045 37 Einspielerjeva ulica, 6, 1000, LJUBLJANA, info@smartnaris.si Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig. komp.- GORIŠKA https://www.master.si
Trebnje, Mirna Peč, Šentrupert, Žužemberk. CIK TREBNJE JUGOVZHODNA SLOVENIJA 07 3482 100 Kidričeva ulica, 2, 8210, TREBNJE, info@ciktrebnje.si DigiTR55.sem https://ciktrebnje.si/
Novo mesto, Črnomelj, Kočevje, Trebnje Smart NARIS d.o.o. JUGOVZHODNA SLOVENIJA 0160045 37 Einspielerjeva ulica, 6, 1000, LJUBLJANA, info@smartnaris.si Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-JUGOVZHOD https://www.master.si
Črnomelj, Metlika in Semič ZIK ČRNOMELJ JUGOVZHODNA SLOVENIJA 07 30 61 380, 040 879 039 Maja Mihelič Ulica Otona Župančiča, 1, 8340, ČRNOMELJ, maja-mihelic@zik-crnomelj.si Digitalne kompetence 55+ https://www.zik-crnomelj.eu/
Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica in Občina Črna na Koroškem A. L. P. PECA d.o.o. KOROŠKA 02 82 17 860 Prežihova ulica, 17, 2390, RAVNE NA KOROŠKEM, info@alppeca.si Digitalno opismenjevanje v Mežiški dolini https://www.alppeca.si/
Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Dravograd Smart NARIS d.o.o. KOROŠKA 0160045 37 Einspielerjeva ulica, 6, 1000, LJUBLJANA, info@smartnaris.si Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp. - KOROŠKA https://www.master.si
Koper, Ankaran, Piran Izola. LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA' POPOLARE CAPODISTRIA OBALNO-KRAŠKA 05 612 80 00 Andreja Jakomin Cankarjeva ulica, 33, 6000, KOPER-CAPODISTRIA, info@lu-koper.si BodiDigi https://www.lu-koper.si/
Sežana, Divača, Hrpelje -Kozina, Komen. LU SEŽANA OBALNO-KRAŠKA 05 73 11 300 Bazoviška cesta, 9, 6210, SEŽANA, info@lu-sezana.si Izobraževanje za digitalno pismenost za starejše od 55 let http://lu-sezana.si/
Ljubljana, Kamnik, Mengeš, Vrhnika CENE ŠTUPAR - CILJ OSREDNJE SLOVENSKA 01 234 44 00 Ulica Ambrožiča Novljana, 5, 1000, LJUBLJANA, info@cene-stupar.si Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle na 55 let na področju digitalnih kompetenc https://www.cene-stupar.si/
Ivančna Gorica, Grosuplje, Škofljica, Videm - Dobrepolje CIK TREBNJE OSREDNJE SLOVENSKA 07 3482 100 Kidričeva ulica, 2, 8210, TREBNJE, info@ciktrebnje.si DigiIvG55.sem https://ciktrebnje.si/
Ljubljana, Domžale, Brezovica pri Ljubljani, Vrhnika Smart NARIS d.o.o. OSREDNJE SLOVENSKA 0160045 37 Einspielerjeva ulica, 6, 1000, LJUBLJANA, info@smartnaris.si Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-OSREDNJESL https://www.master.si
Maribor, Kungota, Cirkulane, Poljčane, Hoče Slivnica. Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova PODRAVSKA 02 333 13 30 Vasja Bajde Tkalski prehod, 4, 2000, MARIBOR, tajnistvo@fundacija-prizma.si E-ksperti 55+ https://www.fundacija-prizma.si/
Ptuj, Cirkulane, Markovci, Zavrč. LJUDSKA UNIVERZA PTUJ PODRAVSKA 02 749 21 50 Mestni trg, 2, 2250, PTUJ, info@lu-ptuj.si DIGIT 55+: Z nami do digitalnega bona https://www.lu-ptuj.si/
Ptuj, Maribor, Slovenska Bistrica, Duplek Smart NARIS d.o.o. PODRAVSKA 0160045 37 Einspielerjeva ulica, 6, 1000, LJUBLJANA, info@smartnaris.si Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-PODRAVSKA https://www.master.si
Lendava, Turnišče, Odranci, Črenšovci, Dobrovnik LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA POMURSKA 02 578 91 92 Sven Sarjaš Kidričeva ulica, 1, 9220, LENDAVA, izobrazevanje@lulendava.si DigiBON izobraževanja za odrasle nad 55 let na področju digitalnih kompetenc za leto 2022 https://www.lulendava.si/
Murska Sobota, Beltinci, Tišina, Moravske Toplice LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA POMURSKA 02 536 15 60 Slomškova ulica, 33, 9000, MURSKA SOBOTA, info@lums.si Izobraževanje starejših od 55 let - DIGIT 55+ https://www.lums.si/
Murska Sobota, Ljutomer, Radenci, Gornja Radgona Smart NARIS d.o.o. POMURSKA 0160045 37 Einspielerjeva ulica, 6, 1000, LJUBLJANA, info@smartnaris.si Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-POMURSKA https://www.master.si
Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki, Sevnica LU KRŠKO POSAVSKA 07 48 81 160 Dalmatinova ulica, 6, 8270, KRŠKO, info@lukrsko.si DIGIT 55+ Posavje https://www.lukrsko.si/
Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. Smart NARIS d.o.o. POSAVSKA 0160045 37 Einspielerjeva ulica, 6, 1000, LJUBLJANA, info@smartnaris.si Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-POSAVSKA https://www.master.si
Ilirska Bistrica, Postojna, Pivka, Loška dolina OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA PRIMORSKO-NOTRANJSKA 05 714 50 22 (od 8.8.2022 naprej), 041 438 599 Nataša Škrinjar Rozmanova ulica, 25B, 6250, ILIRSKA BISTRICA, info@lu-ilirska-bistrica.si Izobraževanje starejših od 55 let za digitalne kompetence https://www.lu-ilirska-bistrica.si/
Postojna, Pivka, Cerknica, Ilirska Bistrica Smart NARIS d.o.o. PRIMORSKO-NOTRANJSKA 0160045 37 Einspielerjeva ulica, 6, 1000, LJUBLJANA, info@smartnaris.si Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-PRIM-NOTR https://www.master.si
Velenje, Šoštanj, Nazarje, Mozirje, Ljubno ob Savinji, Šmartno ob Paki LJUDSKA UNIVERZA VELENJE SAVINJSKA 03 898 54 54 Titov trg, 2, 3320, VELENJE, info@lu-velenje.si Digitalne kompetence 55+ za leto 2022 http://www.lu-velenje.si/
Celje, Laško, Štore in Polzela Smart NARIS d.o.o. SAVINJSKA 0160045 37 Einspielerjeva ulica, 6, 1000, LJUBLJANA, info@smartnaris.si Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.- SAVINJSKA https://www.master.si
Litija, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik Smart NARIS d.o.o. ZASAVSKA 0160045 37 Einspielerjeva ulica, 6, 1000, LJUBLJANA, info@smartnaris.si Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju dig.komp.-ZASAVSKA https://www.master.si
Hrastnik, Zagorje in Trbovlje ZLU ZASAVSKA 03 56 31 190 Trg svobode , 11 a, 1420, TRBOVLJE Neformalni programi za odrasle starejše od 55 let na področju digitalnih kompetenc 2022 https://www.zlu.si/

Zapolnjena mesta

Trenutno so polna že vsa mesta na:

 • Ljudski univerzi Ptuj,
 • Ljudski univerzi Krško,
 • Ljudski univerzi Ajdovščina,
 • Fundaciji Prizma,
 • A. L. P. Peca,
 • Ljudski univerzi Murska Sobota,
 • Ljudski univerzi Velenje,
 • B&B,
 • ZIK Črnomelj,
 • Osnovni šoli Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica,
 • ZLU,
 • LU Sežana.

Pogosta vprašanja upravičencev

Ali so do bona upravičeni otroci in mladostniki, ki so vključeni v Posebni program vzgoje in izobraževanja?

Da. Upravičenci do digitalnega bona so tudi otroci in mladostniki od tretje do šeste stopnje Posebnega programa vzgoje in izobraževanja.  

Posebni program vzgoje in izobraževanja obiskujejo otroci in mladostniki od šestega do 26. leta. V tem programu ni posameznih razredov, temveč vsebuje šest stopenj, od katerih vsaka traja tri leta.

Ali lahko digitalni bon ’22 unovčim za grafično tablico ali za Raspberry PI in njegove komponente?

Da. Grafična tablica, e-bralnik in digitalni papir so upravičena računalniška oprema. Prav tako lahko za digitalni bon ’22 kupite kartični računalnik Raspberry PI in njegove komponente, ki sodijo v kategorijo (14) Komplet za učenje programiranja (vključno s kartičnim računalnikom in programsko opremo za razvojna okolja).

Sem izredna študentka. Študij opravljam ob delu. Zanima me, ali sem upravičena do digitalnega bona?

Do digitalnega bona '22 so upravičeni vsi, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 27. člena Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), ne glede na to, ali gre za redni ali izredni študij ter ne glede na njihov zaposlitveni status, opravljanje funkcij poslovodnih oseb ali opravljanje poslovnih dejavnosti.

Velja pa, da mora biti študijski program, ki ga opravljate, akreditiran in vpisan v evidence Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. To lahko preverite na https://portal.evs.gov.si/home, kjer so pod zavihkom Študijski programi in Visokošolski zavodi navedeni akreditirani visokošolski programi.

Ali je hči, ki študira v tujini, upravičena do digitalnega bona '22?

Vaša hči bo do digitalnega bona ’22 upravičena, če:

 • je imela 12. 3. 2022 stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
 • je imela status študentke 12. 3. 2022
 • je program njenega študija primerljiv s slovenskimi študijskimi programi po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju ali po predpisih o visokem šolstvu
 • bo vložila Vlogo za priznanje statusa z obveznimi prilogami

Kje lahko dobim podatke glede upravičenosti do digitalnega bona, v primeru da nimam urejenega dostopa do portala eDavki?

Od 15. 6. 2022 dalje bo mogoče na odprti spletni strani eDavki (za to ne potrebujete digitalnega potrdila) v rubriki Pogosta vprašanja vpisati vašo davčno številko in tako preveriti stanje (tudi glede upravičenosti do digitalnega bona ’22) v spustnem meniju s pritiskom na znak »+«.

Zanima me, če bo digitalni bon združljiv med enim izmed staršev in otrokom. Ali bosta oba morala opraviti tečaj s področja digitalnih kompetenc za pridobitev bona?

Digitalni bon ’22 je mogoče združiti le med brati, sestrami/polbrati, polsestrami, ki so učenci zadnje triade, dijaki ali študentje. Združevanje digitalnih bonov ’22 med starši in otroci ni mogoče.

Učenci zadnje triade osnovne šole, dijaki in študentje, ki so imeli 12. marca letos status in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji bodo do digitalnega bona ’22 upravičeni brez pogojev.

Pogoj o udeležbi na neformalnem izobraževanju s področja digitalnih kompetenc, subvencioniranega na podlagi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti veljajo za ta tiste, ki so bili 12. marca 2022 stari 55 let ali več in so imeli ta dan (12. 3. 2022) stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Zanima me za pridobitev digitalnega bona velja tečaj za računalniško digitalno opismenjevanje, ki je bil opravljen v preteklosti ali bo potrebna nadgradnja le-tega ter kdaj bodo potekala ta izobraževanja?

Tečaji, opravljeni v preteklosti, četudi s področja digitalnih kompetenc, vas ne uvrščajo med upravičence do digitalnega bona ’22.

Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti namreč določa, da so do digitalnega bona ’22 upravičeni tisti stari 55 ali več s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se udeležijo izobraževalnega programa s področja digitalnih kompetenc, subvencioniranega na podlagi tega zakona.

Seznam izobraževanj še ni objavljen. 20. maja je bil objavljen razpis za izbor izvajalcev teh izobraževanj. Ko bo postopek izbora zaključek (predvidoma konec julija), bo seznam izvajalcev objavljen tudi na naši spletni strani. Izvajalci izobraževanj vas bodo o lokacijah in terminih izobraževanj obveščali tudi sami.

V katerem zakonu so opredeljeni ukrepi v obliki digitalnih bonov?

Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti v dvanajstem členu enega od ukrepov navaja digitalni bon.