Skoči do osrednje vsebine

Aplikacija za signaliziranje stanja grozeče insolventnosti

V sodelovanju z Univerzo v Ljubljani smo na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport razvili in oblikovali model ekonomskih indikatorjev za signaliziranje stanja grozeče insolventnosti v posamezni gospodarski družbi, ki so statistično testirani na parametre poslovanja slovenskega gospodarstva v obdobju 2011–2021. Model ima v končni formulaciji obliko Excel aplikacije. Namenjen je uporabi za posamezno gospodarsko družbo ter na podlagi vnosa podatkov iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida ponuja informativen izračun verjetnosti nastanka insolvenčnega dogodka v prihodnjih 12-ih mesecih.

V sodelovanju z Univerzo v Ljubljani smo na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport razvili in oblikovali model ekonomskih indikatorjev za signaliziranje stanja grozeče insolventnosti v posamezni gospodarski družbi, ki so statistično testirani na parametre poslovanja slovenskega gospodarstva v obdobju 2011–2021. Model ima v končni formulaciji obliko Excel aplikacije. Namenjen je uporabi za posamezno gospodarsko družbo ter na podlagi vnosa podatkov iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida ponuja informativen izračun verjetnosti nastanka insolvenčnega dogodka v prihodnjih 12-ih mesecih.

Stanje insolventnosti in pomen preventivnega prestrukturiranja

Direktiva 2019/1023/EU o prestrukturiranju in insolventnosti državam članicam Evropske unije nalaga, da zagotovijo, da imajo dolžniki dostop do enega ali več jasnih in preglednih orodij za zgodnje opozarjanje (angleško early warning), ki lahko zaznajo okoliščine, ki bi lahko privedle do verjetnosti insolventnosti, in lahko dolžnike opozorijo na potrebo po ukrepanju brez odlašanja.

 Orodja za zgodnje opozarjanje lahko med ostalim vključujejo:

  • svetovalne storitve, ki jih zagotavljajo javne ali zasebne organizacije;
  • dostop podjetij do relevantnih in aktualnih informacij modelov za zgodnje opozarjanje.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport vsebinsko pokriva obe najpomembnejši orodji s tega področja:

  • z izvajalsko javno agencijo SPIRIT Slovenija smo v okviru poslovne urgence razvili in že izvajamo sistem mentorskega svetovanja Poslovna urgenca
  • s Fakulteto za družbene vede (prof. dr. Anže Burger) pa smo za podjetja razvili tudi modelsko aplikacijo, ki podjetjem omogoča samotestiranje in predvidevanje nastanka insolvenčnega dogodka.                 

Model ekonomskih indikatorjev za signaliziranja grozeče insolventnosti

Z raziskovalci Univerze v Ljubljani, Fakultete za družbene vede, smo razvili in oblikoval model konkretnih indikatorjev za signaliziranje stanja grozeče insolventnosti v gospodarstvu, ki so statistično testirani na parametre poslovanja slovenskega gospodarstva v obdobju 2011–2021 (model se bo v prihodnje posodabljal).

Model za posamezno podjetje oziroma natančneje za gospodarsko družbo ponuja konkreten in uporaben izračun verjetnosti nastanka insolvenčnega dogodka v prihodnjih 12-ih mesecih. V končni formulaciji ima obliko Excel aplikacije.

Aplikacija in na njeni osnovi pridobljeni rezultati se tretirajo kot neobvezujoče modelsko priporočilo vsem deležnikom, ki sodelujejo pri vodenju oziroma sanaciji in finančno-poslovni konsolidaciji določene gospodarske družbe (poslovodstvo, nadzorni organi, lastniki, upniki in tako naprej), ki se nahaja v stanju grozeče insolventnosti, da lahko:

  • pravočasno diagnosticirajo ter realistično ovrednotijo negativne tendence v rezultatih poslovanja  in
  • pravočasno začnejo z aktivnostmi preventivnega prestrukturiranja, ki bodo odpravile  stanje grozeče insolventnosti.

Aplikacija in navodila