Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic škode v poplavah

Vlada se je nemudoma odzvala in začela pripravljati celovit nabor ukrepov, s katerimi želi čim hitreje vzpostaviti gospodarstvo na prizadetih območjih. S spremembami Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 uvajamo nekatere ukrepe, s katerimi bomo pomagali prizadetemu gospodarstvu.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč omogoča, da se za odpravo posledic škode v gospodarstvu lahko namenijo sredstva v nepovratni obliki (kot subvencije) ali povratni obliki (kot posojila ali garancije), tako v obliki posojilnih skladov kot v obliki jamstvenih shem.

S celovitim paketom ukrepov za pomoč gospodarstvu želimo pomagati prizadetim podjetjem, da čimprej sanirajo nastalo škodo, ohranijo zaposlene ter ponovno zaženejo poslovanje in s tem tudi ohranijo dosedanje naročnike. 

Z 20. septembrom se je iztekel rok za oddajo ocene škode tudi tistih upravičencev iz gospodarstva, ki za predplačilo niso zaprosili. Oceno škode je prijavilo 1173 podjetij v skupni višini 380,85 milijona evrov, kamor je vključenih tudi 708 podjetij, ki so zaprosila za predplačilo. Največ škode so upravičenci prijavili na strojih in opremi, in sicer za kar 168,25 milijona evrov, sledi škoda na zalogah v višini 90,77 milijona evrov ter za 121,83 milijona evrov škode zaradi izpada prihodka.