Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Danes

  Informacija o nadomestilu plač prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu

  Zahtevek za nadomestilo plače za zaposlenega, ki je kot prostovoljec opravljal naloge zaščite, reševanja in pomoči, vloži delodajalec na Upravo za zaščito in reševanje (URSZR).

 • Izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je že na voljo

  Obrazec "NF–NarNesrece" je dostopen na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti ga je treba najpozneje do 31. januarja 2024. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

 • Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

  Vlada se je takoj po avgustovskih uničujočih poplavah in plazovih odzvala ter začela pripravljati ukrepe za odpravo posledic škode. Med sprejetimi ukrepi je tudi začasni odlog bančnih posojil. Da bodo uporabniki čim bolje obveščeni o tem ukrepu, smo pripravili dodatna pojasnila.

 • Ocena škode po avgustovskih poplavah in plazovih tudi za društva in ustanove

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je začelo z ocene škode po avgustovih poplavah in plazovih pri društvih in ustanovah, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu s področij športa, turizma in varstva potrošnikov. Društva in ustanove morajo oceno škode na strojih in opremi, zalogah ter zaradi izpada prihodka pripraviti na posebnem obrazcu.

 • Prispevek bank za obnovo Slovenije

  Po nedavnih poplavah so bili že sprejeti nujni ukrepi za pomoč prizadetim. Glede na razsežnost posledic ujme je ključno, da zdaj tudi s sodelovanjem gospodarstva ustvarimo čim boljše pogoje za čimprejšnjo sanacijo nastalih razmer. Upoštevaje vlogo, ki jo ima v finančnem in gospodarskem prostoru, bo z dodatno začasno obdavčitvijo k obnovi države pomembno prispeval tudi bančni sektor.

 • Izteka se rok za odlog plačila davčnih obveznosti zaradi poplav

  Naj spomnimo, da lahko še do vključno 6. septembra 2023 zaprosijo za odlog plačila tisti zavezanci, ki obveznosti iz upravičenega razloga, ki je povezan s poplavami, ne morejo plačati pravočasno.

 • Novosti zakonov o odpravi posledic poplav ter zemeljskih plazov na davčnem področju

  Državni zbor je 9. avgusta 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F). 31. avgusta 2023 pa je bil sprejet še Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). V obeh zakonih so navedeni tudi ukrepi v zvezi z odpravo posledic poplav in plazov, ki spadajo v pristojnost Finančne uprave.

 • Pojasnilo glede solidarnostnega prispevka in sobot

  Slovenija je v dneh in tednih od uničujočih poplav pokazala izjemno solidarnost. Izjemen odziv je doživel tudi dan solidarnosti, 14. avgust, ko je več deset tisoč prostovoljk in prostovoljcev priskočilo na pomoč ljudem, prizadetih v poplavah. V prvi fazi je bilo delo prostovoljcev res neprecenljivo.

 • Ukrepi za pomoč prizadetim v avgustovskih poplavah in plazovih

  Državni zbor je sprejel nov sveženj ukrepov za pomoč prizadetim v poplavah. Ukrepi iz pristojnosti ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so namenjeni žrtvam poplav in plazov iz avgusta 2023, ohranjanju delovnih mest ter zagotavljanju kadrov za odpravo posledic poplav in plazov.

 • Predsednik vlade v državnem zboru: "Vsak, ki je bil prizadet v poplavah, ima pravico do pomoči"

  "Velikanski obseg škode je tisti, ki narekuje, da se teh poplav in odprave njihovih posledic lotevamo ne samo z novim zakonom, ampak po povsem prenovljenem pristopu", je predsednik vlade v državnem zboru pojasnil ob obravnavi predloga zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov.

 • Po poplavah bo vlada najprej pomagala najbolj prizadetim ljudem in delu gospodarstva

  Predsednik vlade dr. Robert Golob je ob predstavitvi predloga rebalansa letošnjega državnega proračuna v državnem zboru poudaril, da bo vlada prednostno pomagala najbolj prizadetim ljudem in delu gospodarstva, nato bo na vrsti preostalo.

 • Za konkurenčnost Evrope sta nujna sodelovanje in vlaganje v znanje

  Panel Evropsko trajnostno, industrijsko in inovacijsko vodstvo na Blejskem strateškem forumu je postregel s pomembnimi razpravami o prihodnosti Evrope in izzivih, vezanih na konkurenčnost le-te. V ospredju so bila ključna vprašanja, kako lahko Evropa ostane vodilna sila na področju trajnosti, inovacij in industrije ter kako se soočiti z globalnimi izzivi, povezanimi s podnebnimi spremembami.

 • Za predplačilo gospodarske škode v poplavah nujna vloga do 1. septembra

  Vse tiste, ki so utrpeli gospodarsko škodo v občinah, ki so jih v začetku avgusta prizadele poplave, pozivamo, da na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport čimprej oddajo oceno škode na poenostavljenem obrazcu in ne čakajo na zadnji dan - to je za predplačila že 1. september. Upravičence prosimo, da izpolnijo vloge pazljivo in popolno ter s tem pomagajo k hitrejši izvedbi postopkov.

 • Ministrstvo poziva k vnosu informativnega popisa škode v posebno aplikacijo

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ponovno vabi vsa v nedavnih katastrofalnih poplavah prizadeta kmetijska gospodarstva, pravne osebe (iz vidika primarne proizvodnje), čebelarje in ribogojce, k vnosu informativnega popisa škode v za ta namen posebej pripravljeno aplikacijo. Aplikacija je informativne narave, služila pa bo za hitrejše odzivanje in ukrepanje ministrstva.

 • Slovenija sporoča tuji poslovni javnosti, da je varna in odprta za poslovanje

  SPIRIT Slovenija je skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstvom za zunanje zadeve in Uradom Vlade za komuniciranje začrtal skupno komunikacijsko akcijo, s katero po avgustovskih poplavah sporoča tuji poslovni javnosti, da večji del slovenskega gospodarstva deluje normalno ter da je Slovenija varna destinacija za poslovanje.

 • Video

  Predsednik Evropskega sveta Michel o nadaljnji podpori EU Sloveniji po poplavah

  Na povabilo predsednika vlade dr. Roberta Goloba je v Slovenijo prispel predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Udeležil se bo Blejskega strateškega foruma, pred tem pa sta si s premierjem ogledala nekatera v ujmi prizadeta območja v Kamniku. Predsednik Michel je Sloveniji obljubil nadaljnjo podporo.

 • Posebna aplikacija za informativni popis škode po poplavah

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo posebno aplikacijo za vnos informativnega popisa škode po katastrofalnih avgustovskih poplavah.

 • Rok za oceno gospodarske škode za predplačila je 1. september 2023

  Na današnjem spletnem seminarju smo opomnili podjetnike na iztekajoč se prvi rok za oddajo vlog za predplačila ob povračilih ocenjene škode zaradi poplav ter predstavili nekatere poenostavitve v prijavnem procesu. Vse prisotne smo pozvali, da ob veliki količini prijav, ki jih v teh dneh prejemamo na ministrstvih, izpolnijo vloge pazljivo in popolno ter s tem pomagajo k hitrejši izvedbi postopkov.

 • Ministrstvo pozdravlja predloge bank, glede nekaterih bodo potrebni dodatni pogovori

  Na Ministrstvu za finance pozdravljamo hiter odziv Združenja bank Slovenije na vladno pobudo in podane dodatne predloge za prispevek bančnega sektorja pri odpravi posledic nedavnih uničujočih poplav. Glede nekaterih predlogov ocenjujemo, da bodo potrebni dodatni pogovori.

 • Ukrepi za pomoč prebivalcem in podjetjem pri odpravljanju škode po poplavah

  Vlada je sprejela nov sveženj ukrepov za pomoč prizadetim v poplavah, ki jih mora obravnavati in potrditi še državni zbor. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je na poplave odzvalo hitro in z namenom, da skladno z našimi pristojnostmi, zagotovimo pomoč vsem, ki jih je prizadela nedavna katastrofa.