Skoči do osrednje vsebine

Odposlan drugi paket odločb za škodo po avgustovskih poplavah v primarni kmetijski proizvodnji

Danes bodo odposlane odločbe iz drugega paketa na podlagi Programa odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v primarni kmetijski proizvodnji, zaradi poplav in zemeljskih plazov 4. avgusta 2023 (Program). V njem je 82 odločb za izplačilo finančnih sredstev upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz Programa, in sicer v višini 825.111,93 evra.

Končna ocena škode v primarni kmetijski proizvodnja znaša nekaj manj kot 4,2 milijona evrov. Po Programu se upravičencem dodeli pomoč največ v višini 45 odstotkov oziroma največ v višini 60 odstotkov ugotovljene upravičene škode.

Avgustovske poplave so močno prizadele tudi kmetijska gospodarstva. Škodo, ki je nastala v primarni kmetijski proizvodnji, ureja Program, ki je bil izdelan na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in na podlagi Končne ocene neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta lani. Program odprave škode v primarni kmetijski proizvodnji je Vlada Republike Slovenije sprejela 15. februarja letos.