Skoči do osrednje vsebine

Slovensko predsedovanje Strategiji EU za alpsko regijo

Republika Slovenija od 1. januarja do 31. decembra 2024 predseduje Strategiji EU za alpsko regijo (EUSALP). Strategija je bila sprejeta leta 2015, vsako leto pa ji predseduje ena od sedmih sodelujočih držav.

1. februarja 2024 je v Postojni potekal otvoritveni dogodek ob začetku predsedovanja Slovenije EUSALP. Dogodka se je udeležilo več kot sto domačih in tujih predstavnikov, katerim je bil predstavljen program slovenskega predsedovanja (v angleščini) ter glavne prihajajoče aktivnosti EUSALP v letu 2024.

Mladi in njihovo aktivno vključevanje v Strategijo so ena ključnih institucionalnih prioritet. Alpska strategija je bila prva, ki je ustanovila Svet mladih. V času predsedovanja bodo člani Sveta mladih vabljeni vse upravljavske sestanke, Slovenija bo organizirala tudi ločena srečanja z mladinskim svetom, jih vključila v proces revizije in povabili mladinska svet, da pripravi posebno panelno razpravo na letnem forumu.

Poleg sodelovanja z mladimi bo Slovenija tekom svojega predsedovanja zasledovala še tri tematske prioritete: krožno gospodarstvo, trajnostno upravljanje z vodami in kvaliteta življenja v Alpah za mlade. Veliko pozornosti pa bo morala Slovenija posvetiti tudi nadaljevanju procesa revizije Akcijskega načrta EUSALP z namenom, da se Strategija bolje odziva na izzive s katerimi se alpski prostor sooča dandanes.

Tekom celega leta bodo v Sloveniji organizirani sestanki Izvršnega odbora EUSALP in sestanki vodij tematskih skupin. Poleg tega bo od 12. do 15. marca v Ljubljani in Kamniku organizirano srečanje mladinskega sveta EUSALP skupaj z mladimi predstavniki Alpske konvencije. Šestega junija pa bo skupaj s Tehnološkim parkom Ljubljana organizirana konferenco na temo krožnega gospodarstva.

Zaključna dogodka predsedovanja bosta Generalna skupščina EUSALP, ki jo bo vodila ministrica Fajon in bo potekala 14. novembra na Brdu pri Kranju ter Letni Forum EUSALP, ki bo potekal 14. in 15. novembra prav tako v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. 

Dokumenti

Povezane teme

  • Makroregionalne strategije Evropske unije

    Makroregionalne strategije Evropske unije (EU) so sestavni del političnega okvira Evropske unije. Predstavljajo celovit okvir za reševanje skupnih izzivov na zemljepisno zaokroženih območjih. Takšno sodelovanje prispeva k doseganju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije. Strategija nudi državam in regijam okvir za spopadanje z vprašanji, ki jih vsaka zase ne morejo ustrezno rešiti, saj zahtevajo nadnacionalne strateške pristope, projekte in povezovanje v mreže.