Skoči do osrednje vsebine

Informacije o aktiviranih silah zaščite, reševanja in pomoči

Ob ujmi v začetku avgusta so številne sile zaščite, reševanja in pomoči reševale ogrožena življenja. Pri odpravljanju posledic poplav in sanaciji so na pomoč priskočili tudi številni prostovoljci.

Domače ekipe s težko gradbeno mehanizacijo in mednarodne sile, ki so se odzvale na prošnjo preko mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite, še naprej sodelujejo na terenu. Njihovo delo je osredotočeno na organizacijo, usklajevanje in nadzor nujnih intervencijskih aktivnosti, ki vključujejo postavljanje montažnih mostov ter vzdrževanje cest in vodotokov.