Skoči do osrednje vsebine

V okviru Projekta Šilih smo pripravili 15 ukrepov za izboljšanje stanja na področju preprečevanja, ugotavljanja in odpravljanja opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih dogodkov med zdravstveno obravnavo ter ustreznega in pravočasnega sodnega varstva.

Projekt Šilih je spodbudil uvedbo nujnih ukrepov za preventivno delovanje, ki je ključnega pomena pri preprečevanju varnostnih odklonov. Projekt Šilih, ki ga je potrdila Vlada RS, temelji na sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru Šilih proti Sloveniji, odločbah Ustavnega sodišča RS in sodni poravnavi, sklenjeni z zakoncema Šilih po smrti njunega sina, Gregorja Šiliha.

Namen Projekta Šilih je določiti in potrditi ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih dogodkov med zdravstveno obravnavo, ukrepe za učinkovitejše uresničevanje pravice do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave ter ukrepe za učinkovit sodni postopek, v katerem se brez nepotrebnega odlašanja ugotavlja odgovornost izvajalca zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenega delavca za smrt oziroma hude telesne poškodbe, ki jih pacient utrpi med zdravstveno obravnavo.

Predlagani so bili ukrepi tako v okviru zdravstvenega sistema, za katere je pristojno Ministrstvo za zdravje, kot tudi ukrepi, ki se nanašajo na sojenje in določene pravosodne organe (sodišča in državna tožilstva), za katere je pristojno Ministrstvo za pravosodje.

Z izvajanjem za zagotavljanje pravice pacienta do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave nadaljujemo tudi po zaključku projekta. Izpostavimo naj, da smo do sedaj:

  • vzpostavili stalno spremljanje zadovoljstva pacientov prek portala zVem,
  • v teku je vzpostavitev novega sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov (Projekt SenSys),
  • vključili med obvezne vsebine strokovnih izpitov za poklice v zdravstvu in za podaljšanje licence za delo (zdravniki, medicinske sestre) tudi vsebine s področja kakovosti in varnosti.

Pri iskanju najboljših rešitev, kako izpeljati posamezen ukrep, se povezujemo z različnimi deležniki. Prizadevamo si, da so ob pojavu varnostnega odklona vzpostavljeni tudi mehanizmi podpore vsem vpletenim deležnikom. Skupno in sodelovalno delovanje je ključno tako pri preventivnem delovanju kot pri hitrem ukrepanju za zmanjševanje posledic varnostnega odklona.