Skoči do osrednje vsebine

Področje 1: Zagotovitev podatkov za vzpostavitev prostorskega planiranja na regionalni ravni

V Sloveniji se z novo prostorsko zakonodajo (ZUreP-2) uvaja regionalno prostorsko planiranje. Država (resorji) in občine morajo v okviru priprave regionalnih prostorskih planov (RPP) dogovoriti in uskladiti zasnove prostorskih ureditev, dogovorjene rešitve pa morajo upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju in izvedbi prostorskih ureditev. S projektnim pristopom pri uvajanju RPP želimo optimizirati proces njegove priprave za vse udeležence, ki bi morali pri pripravi RPP aktivno sodelovati ter racionalizirati vsebino RPP.

Pričakovani rezultati:

  • metodologija za pripravo in izdelavo RPP;
  • priprava vzorčnega primera RPP na izbranih testnih regijah.