Skoči do osrednje vsebine

Arhiv sofinanciranja programov od leta 2017 naprej

Sofinanciramo programe nevladnih in drugih organizacij z namenom preprečevanja nalezljivih in nenalezljivih bolezni in izboljšanja zdravja prebivalcev Republike Slovenije. Javni razpisi so namenjeni nevladnim organizacijam, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Na strani so zbrani podatki o javnih razpisih na področju krepitve in varovanja zdravja in preprečevanja bolezni od leta 2017 naprej.

Z javnimi razpisi v več letnih obdobjih sofinanciramo programe v podporo izvajanju Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015– 2025, Skupaj za družbo zdravja.

Sofinanciramo aktivnosti in ukrepe na področju krepitve in varovanja zdravja in preprečevanja bolezni z naslednjimi specifičnimi cilji: 

  • uveljavljanje zdravja kot vrednote in cilja v vseh nacionalnih, regionalnih in lokalnih politikah;
  • vzpostavitev vrednotenja učinka politik in ukrepov države na zdravje;
  • večja ozaveščenost odločevalcev in prebivalstva za večjo odgovornost družbe in posameznika za zdravje;
  • premik od bolezni k zdravju in nadgradnja kurativne dejavnosti s preventivo, s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah.
  • Na Ministrstvu za zdravje redno spremljamo aktivnosti izbranih preventivnih programov, katerim smo namenili sredstva za izvajanje njihovih na javnem razpisu prijavljenih aktivnosti. V letu 2018 so nam predstavili njihove dosedanje aktivnosti v podporo doseganju ciljev nacionalnih programov na področju javnega zdravja.