Skoči do osrednje vsebine

Sofinancirani programi si prizadevajo vzpodbujati aktivnosti otrok in mladih za ohranjanje in krepitev zdravja. Zdrava in uravnotežena prehrana, telesna dejavnost ter zmanjševanje dejavnikov tveganja pri mladih, kot so kemične in nekemične zasvojenosti, so glavne vsebine, ki jih obravnavajo programi.

Programi zdravega življenjskega sloga mladih prispevajo k uresničevanju Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti 2015–2025, Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028, Resolucije o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2023-2030, zakonodaje na področju tobaka v Sloveniji in strateške usmeritve ter zakonodaja na področju alkohola v Sloveniji.

V programskem obdobju 2023 do 2025 sofinanciramo naslednje programe:

Programi: 

  • Familija – izobraževalni in terapevtski center, Prebojniki zdravja – "Prebojniki zdravja« so triletni program varovanja in krepitve zdravja za dvig zdravstvene pismenosti s področja zdravega življenjskega sloga mladih, še posebej tistih, ki so vključeni v programe projektnega učenja mlajših odraslih (PUM-O+).
  • Slovenska karitas, Migaj, zdravo uživaj! – »Projekt Migaj, zdravo uživaj!« je namenjen zmanjševanju neenakosti v zdravju z vključitvijo otrok in mladih iz ranljivih skupin. Osredotoča se na področja izobraževanja o krepitvi lastnega zdravja, s poudarkom na spoznavanju raznolike prehrane, zdravega odnosa do hrane ter vključevanjem mladih v športne aktivnosti.
  • Mladinsko združenje za promocijo zdravja, projekt »Zdravo, mladi« je namenjen ozaveščanju mladih o zdravem življenjskem slogu in grajenju podpornih okolij za zdravo udejstvovanje mladih v aktivnem državljanstvu. (projekt se bo predstavil v kratkem)
  • Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtovZdravo!, Namen programa je otrokom in mladim na igriv in privlačen način predstaviti kako lahko skrb za celostno zdravje vpletejo v svoj vsakdan, njihove starše in mladinske voditelje pa izobraziti in opolnomočiti, da jim bodo pri tem v zgled in podporo.