Skoči do osrednje vsebine

Programi preprečevanja nalezljivih bolezni, obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb se izvajajo z namenom povečanja deleža cepljenih in promocije cepljenja z zdravstveno vzgojno dejavnostjo ter preprečevanja HIV in drugih spolno prenosljivih okužb med skupinami z najvišjim tveganjem za okužbo, preprečevanja diskriminacije in stigmatizacije v povezavi z okužbo s HIV ter opolnomočenja oseb, ki živijo s HIV. V okviru programov se izvajajo testiranja na okužbo s HIV in druge spolno prenosljive okužbe s svetovanjem in vrstniška podpora v skupnosti za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi.

Programi izvajanja aktivnosti za povečanje deleža cepljenih v Republiki Sloveniji in izvajanje promocije cepljenja z zdravstveno vzgojno dejavnostjo

Programi izvajajo podporo ukrepom za povečanje deleža cepljenih v Republiki Sloveniji. Skozi aktivnosti osveščajo laične javnosti o pomenu varne in učinkovite zaščite proti posameznim boleznim s cepljenjem izvajajo izobraževanja za strokovno javnost po enotni doktrini in standardih (zdravstveni delavci, študenti medicine in zdravstvenih ved), izobražujejo laično javnost (vrtci, osnovne šole, srednje šole, fakultete, Šole za starše), predstavljajo varnost in učinkovitost cepljenja.  

V programskem obdobju 2023 do 2025 sofinanciramo naslednje programe:

Programi:

Programi preprečevanja HIV in drugih spolno prenosljivih okužb med skupinami z najvišjim tveganjem za okužbo, preprečevanje diskriminacije in stigmatizacije v povezavi z okužbo s HIV ter opolnomočenje oseb, ki živijo s HIV

To so programi promocije varnejše spolnosti za skupine z najvišjim tveganjem na nacionalni ravni. Izvajajo osveščanje o varni in odgovorni spolnosti, s poudarkom na promociji uporabe kondoma, vključno z večletno kampanjo med skupinami z višjim tveganjem. Programi vključujejo svetovanje moškim, ki imajo spolne odnose z moškimi, o tveganjih ob različnih spolnih praksah, s poudarkom na pravilni in dosledni uporabi kondoma in lubrikanta pri spolnih odnosih ter spodbujanje bolj zdravega življenjskega sloga in osveščajo in svetujejo o zdravljenju kot preventivi, postekspozicijski in predekspozicijski profilaksi (kombinirani preventivi) pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi z zelo visokim tveganjem za okužbo s HIV.

Dotikajo se tudi uporabe drog med spolnimi odnosi, predvsem zaradi posledic, ki jih imajo psihoaktivne substance na vedenje, povezano s spolnostjo pri skupinah z višjim tveganjem za okužbo s HIV zaradi uporabe novih drog, s poudarkom na skrbi za duševno zdravje, spodbujanju manj tveganega načina življenja in iskanju pomoči pri odvisnosti od psihoaktivnih snovi.

Izvajalci programov nudijo psiho-socialne pomoči za osebe, ki živijo s HIV in njihove svojce oziroma partnerje z namenom njihovega opolnomočenja za življenje s HIV. Z različnimi aktivnostmi preprečujejo stigmatizacije in diskriminacije oseb, ki živijo s HIV, sodelujejo pri promocijskih aktivnostih ob Evropskem tednu testiranja na HIV in ob Svetovnem dnevu AIDSA in z organizacijami, ki se ukvarjajo s področjem preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV, preprečevanjem rabe prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi ter varovanja človekovih pravic. Njihova naloga je tudi sodelovanje pri zagotavljanju podatkov za epidemiološko spremljanje na nacionalnem nivoju.

Programi: 

Program testiranja na okužbo s HIV in druge spolno prenosljive okužbe s svetovanjem in vrstniško podporo v skupnosti za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi

To je program anonimnega testiranja na HIV in druge spolno prenosljive okužbe s svetovanjem izven zdravstvenih institucij za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, z zagotavljanjem dostopa do zdravljenja in vrstniške podpore osebam s HIV.

Program: 

  • Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče LEGEBITRA v partnerstvu z Inštitutom za imunologijo Medicinske fakultete UL, Odziv na HIV