Skoči do osrednje vsebine

Sofinancirani programi s tega področja si prizadevajo za preprečevanje in zmanjševanje rabe, škode in odvisnosti zaradi nekemičnih zasvojenosti in ki si hkrati prizadevajo za krepitev varovalnih dejavnikov.

Nekemične zasvojenosti se nanašajo na različna vedenja, ki posamezniku škodijo in se dolgoročno kažejo enako kot odvisnosti od psihoaktivnih snovi, zato govorimo tudi o vedenjskih odvisnostih. 

Med nekemične zasvojenosti štejemo motnjo igranja iger na srečo, motnjo igranja videoiger in ostale motnje zaradi zasvojljivih vedenj (digitalna zasvojenost - družbena omrežja, internet, zasvojenost s seksualnostjo in pornografijo, nakupovanjem, ipd.).

Programi preprečevanja rabe, škode in odvisnosti zaradi nekemičnih zasvojenosti si prizadevajo za preprečevanje nekemičnih zasvojenosti ter delujejo s ciljem zmanjšanja prekomerne rabe digitalnih tehnologij in skrbijo za varno zabavo mladih.

V programskem obdobju 2023 do 2025 sofinanciramo naslednje programe:

Programi:

  • Logout & Restart - program varne, zdrave in uravnotežene uporabe spleta ter zdravljenje digitalnih zasvojenosti, Zavod Nora, Center sodobnih zasvojenosti (LOGOUT)
  • Zdrava igra - omejevanje prekomerne udeležbe v igrah na srečo in s tem povezane škode, Makrobios panonija so. p., Permakulturni center za boljšo kvaliteto življenja in za pot k samozadostnosti

  • Odklop - preventivni program za zdravo uporabo zaslonov (Recimo ne odvisnosti), Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

  • Center Šteker - podpora in pomoč pri prekomerni rabi zaslonskih tehnologij, Društvo za mlade IndiJanez (Center Šteker)

  • Mladi hazarder - ozaveščanje in odpravljanje negativnih posledic iger na srečo, Zavod Etnika